Zupełnie nowe i spójne spojrzenie na pracę terapeuty i pedagoga specjalnego!

Poznaj magazyn

Terapia Specjalna

 • Gwarantujemy kompletny zestaw nowatorskich rozwiązań diagnostycznych i terapeutycznych, z elementami terapii sensorycznej - dzięki temu będziecie Państwo mogli skutecznie odpowiadać na wyzwania ofensywnych zmian cywilizacyjnych.
 • Każdy numer czasopisma jest tematyczny. Budujemy w ten sposób bazę wiedzy w oparciu o przypadki analizowane krok po kroku – dzięki temu będziecie Państwo potrafili zastosować pozyskaną wiedzę w indywidualnej praktyce.
 • Sytuujemy działania terapii i edukacji specjalnej interdyscyplinarnie. Pokazujemy, jak efektywnie współpracować z innymi specjalistami – dzięki temu dowiecie się Państwo o szerokich innowacyjnych możliwościach wsparcia terapii.
 • Znajdujemy dla Państwa ekspertów, którzy pracują w oparciu o najnowsze badania naukowe – dzięki temu zyskujecie Państwo pewność, że otrzymujecie sprawdzone i skuteczne metody pracy.

W NAJBLIŻSZYM NUMERZE:

Wybrane nowe metody i narzędzia pracy

Zespół autorski

Przegląd tematów z kolejnych numerów

 • Alternatywna komunikacja jako odpowiedź na indywidualne predyspozycje podopiecznego i sposób na zbudowanie relacji społecznych
 • Zaburzenia dzieci od 5. do 12. roku życia wraz z najlepszymi strategiami sensorycznymi – jak prawidłowo rozpoznać zaburzenia i dobrać terapię
 • Jak nauczyć osobę z ASD rozumienia tego, co prywatne, publiczne i intymne – z przykładowymi kartami pracy
 • Trudności osób niewidomych pojawiające się w relacjach intymnych – metody pracy z wykorzystaniem elementów integracji sensorycznej, które mają na celu przełamywanie barier osobistych
 • RAPORT: Co to jest EBM (evidence-based-medicine) – w kontekście nowości terapeutycznych, takich jak komory hiperbaryczne czy biorezonans

Dodatkowo w każdym numerze gotowe scenariusze, karty pracy i wskazówki dostosowane do różnych obszarów pracy, np.:

 • Arteterapia - scenariusze zajęć mających na celu poprawę sprawności, np. zabawy z papierem, odcisk w gipsie, prace wykonane za pomocą folii piankowej
 • Praca z dziećmi autystycznymi - karty pracy z elementami Treningu Zastępowania Agresji
 • Słowo za słowo - ćwiczenia wspomagające zapamiętywanie, koncentrację i pamięć

Stałe rubryki

Temat Numeru

w każdym numerze przedstawiamy konkretny rodzaj zaburzenia lub problem w terapii i pedagogice specjalnej. Punktem centralnym są zawsze profesjonalne aspekty pracy;

Diagnostyka

ciekawe przypadki diagnostyczne przygotowane w oparciu o realny proces formułowania diagnozy i celów terapii. Pokazujemy przekrój przez znaczące dla danego zagadnienia sytuacje ze wskazaniem momentów kluczowych terapii;

Metody terapii

zalecenia terapeutyczne, które cieszą się uznaniem ze względu na swoją efektywność. Pokazujemy różne sposoby pracy w praktycznym ujęciu. Kładziemy nacisk na różne formy komunikacji;

Studium przypadku

rozbieramy na czynniki pierwsze najtrudniejsze problemy i dajemy wskazówki, jak radzić sobie z nimi w praktyce, prezentujemy przypadki omówione w oparciu o realne przykłady zaburzeń;

Zajęcia z pomysłem

bank pomysłów z oryginalnymi, autorskimi scenariuszami do różnych zaburzeń rozwoju i zachowania wraz z gotowymi kartami pracy oraz praktyczne wskazówki i zalecenia specjalistów;

Współpraca z...

współpraca z rodzicami oraz praktyczne wskazówki wspierające proces diagnostyczny i terapeutyczny prezentowane przez specjalistów z różnych dziedzin i z różnych instytucji, m.in.: psychologa, neurologa, logopedę, seksuologa, lekarz rodzinny, genetyk kliniczny;

Porady prawne

prawne aspekty pracy terapeuty i pedagoga specjalnego, związane m.in., z ochroną danych osobowych oraz współpracą z instytucjami zewnętrznymi, jak OPS czy fundacje, wzory kontraktów.

Zamów

Zaznacz produkty, które chcesz zamówić:

Podaj swoje dane:

Dane kontaktowe osoby zamawiającej:

Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon kontaktowy*
Stanowisko
Uwagi

Dane do faktury:

Kod pocztowy*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Miejscowość*

Dane do faktury:

Firma*
NIP*
Miejscowość*
Ulica i nr domu/nr mieszkania*
Kod pocztowy*
* pola wymagane

Format czasopisma A4, 64 strony, 6 numerów w roku. Płatne przelewem po otrzymaniu przesyłki. Cena nie zawiera refakturowanych kosztów wysyłki w wysokości 47,97 zł. Przedłużenie prenumeraty następuje automatycznie i nie wymaga składania oddzielnego zamówienia. Wraz z ostatnim numerem prenumeraty otrzymają Państwo przypomnienie informujące o kończącej się prenumeracie i automatycznym wznowieniu prenumeraty na kolejny rok. W razie konieczności rezygnacji należy w przeciągu 14 dni od otrzymania ostatniego numeru w ramach rocznej prenumeraty przesłać do nas pisemną rezygnację na adres bok@forum-media.pl.

Wydajemy również

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

czasopisma_branzowe@forum-media.pl

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924
Kapitał zakładowy 300 000 zł