Dołącz do czytelników
Brak wyników

Artykuł sponsorowany

26 października 2022

Zajęcia emocjonalno-społeczne z drukiem 3D

0 117

Przyszło nam żyć w trudnych czasach. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w świecie pełnym niepewności, warto pomóc im w rozwijaniu sfery emocjonalno-społecznej, dzięki której łatwiej dostosowują się do otaczającej ich, nie zawsze przyjaznej rzeczywistości.

Umiejętności społeczne i emocjonalne są istotnym elementem naszego życia. Pomagają dzieciom i młodzieży zarządzać swoimi emocjami i zachowaniem, ułatwiają komunikację, pomagają budować zdrowe relacje i odczuwać empatię. Prawidłowo rozwinięta sfera emocjonalno-społeczna ma wpływ na wyniki w nauce, na motywację i zapobiega problemom ze zdrowiem psychicznym. Pozwala dziecku:

 • rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać,
 • wyznaczać i osiągać pozytywne cele,
 • okazywać troskę i zainteresowanie innym,
 • udzielać pomocy i prosić o pomoc,
 • budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi,
 • nawiązywać przyjaźnie,
 • konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby rozwiązywać konflikty i problemy,
 • skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach.

Przedszkola i szkoły odgrywają ważną rolę w zapewnianiu uczniom możliwości zdobycia większej świadomości społecznej i emocjonalnej zarówno w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jak i podczas zajęć dodatkowych, tym bardziej że jedną z form udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej są zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Podczas zajęć dzieci poznają siebie, uczą się rozpoznawać emocje, panować nad nimi, odczytują emocje innych osób, ćwiczą poprawną reakcję na określoną sytuację społeczną, poznają sposoby radzenia sobie ze stresem, złością i strachem.

Aby zachęcić dzieci do pracy nad sobą, warto wykorzystywać nieszablonowe i innowacyjne metody. Jakie? Na przykład nowoczesne technologie, tym bardziej że są one ważnym elementem życia naszego i naszych uczniów. Trzeba więc docenić ich potencjał i czerpać jak najwięcej z przeróżnych innowacyjnych strategii. Gdzie szukać inspiracji i wskazówek? Polecam blog specjalni.pl, którego jestem współautorką. Strona ta to zbiór sprawdzonych aplikacji, kart pracy, interaktywnych ćwiczeń, pomysłów, które ułatwią uczniom odkrywanie własnego świata, własnych emocji i zachowań.

W ostatnim czasie jestem pod dużym wrażeniem potencjału, który drzemie w druku 3D. To nowatorskie rozwiązanie daje uczniom nieograniczoną przestrzeń do twórczej ekspresji, wzbudza ciekawość i tym samym niesamowicie angażuje w każdą aktywność zaplanowaną z przedmiotami, które można samodzielnie wytworzyć.

Drukarki 3D pojawiły się niemal w każdej polskiej szkole. To nowatorskie urządzenie ma wiele zalet, ponieważ:

 • rozwija kreatywność;
 • daje możliwość eksperymentowania z pomysłami;
 • pozwala dzieciom samodzielnie projektować przedmioty, które dzięki drukarce przenoszone są do świata rzeczywistego − można je zobaczyć, dotknąć, co z pewnością otwiera nowe możliwości uczenia się.

Przykładem wykorzystania druku 3D na zajęciach emocjonalno-społecznych są kostki emocji. To jeden z pierwszych projektów, który powstał na moich lekcjach. Skorzystałam z gotowych plików znalezionych w sieci − można je pobrać z bloga: https://www.specjalni.pl/2022/04/tus-z-kostkami-emocji.html#more

Wydrukowane kostki wykorzystałam do wielu angażujących zabaw, dzięki którym uczniowie:

 • rysowali i nazwali wylosowane emocje;
 • wskazywali sytuację, w której spotykają się z daną emocją;
 • dobierali zdjęcie i emotki, pasujące do wylosowanej buźki.

Kolorowe kostki można także wykorzystać do gry w emocjonalne bingo, wystarczy przygotować planszę z nazwami emocji i za pomocą kości losować wydrukowane buźki. Pomysłów na zastosowanie kości emocji może być wiele, najważniejsze jednak, że pomoce wydrukowane przez uczniów stają się dodatkową motywacją do pracy na sobą.
 

Rys. 1. Kostki emocji wydrukowane w szkolnej drukarce 3D


Innym nowatorskim rozwiązaniem, które sprawdziło się na zajęciach emocjonalno-społecznych, są niesamowite długopisy 3D Banach. Ten angażujący gadżet ma ogromny potencjał terapeutyczny. Z jego pomocą można rozwijać nie tylko kompetencje emocjonalno-społeczne, ale również motorykę małą, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację uwagi czy orientację przestrzenną.

Mając w klasie długopisy 3D, uczniowie samodzielnie wyczarują dosłownie wszystko, przekształcą prosty rysunek w coś, co można dotknąć i obejrzeć w innym wymiarze. Na zajęciach emocjonalno-społecznych w tak innowacyjny sposób dzieci wydrukowały emotikony. Przygotowane buźki wykorzystały do wielu ćwiczeń.
 

Rys. 2. Emotka wykonana długopisem 3D Banach

 
Oto kilka propozycji zabaw z emotkami stworzonymi długopisem 3D:

 • zgadywanie, jaką emocję przedstawia buźka;
 • naśladowanie reakcji emocjonalnej przedstawionej na emotce;
 • rozmowa o uczuciach drugiej osoby na wybraną emotkę;
 • odgrywanie scenek społecznych dotyczących różnych emocji.
 • Emotki uczniowie mogą zaprojektować samodzielnie, mogą też skorzystać z gotowych szablonów, które stworzy dla nich nauczyciel.
   
Rys. 3. Szablon do pracy z długopisem 3D


Na tak przygotowane zajęcia warto opracować dodatkowe materiały terapeutyczne, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów. Dostosowanie ułatwi dziecku wykonanie każdego zaplanowanego przez nauczyciela zadania.
 

Rys. 4. Karta pracy przygotowana na zajęcia z emotkami


Z perspektywy ostatnich miesięcy mogę jednoznacznie stwierdzić, że wykorzystanie drukarek 3D i długopisów 3D na zajęciach organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest świetnym sposobem na rozwijanie sfery emocjonalno-społecznej, a także sposobem na wyzwolenie aktywności twórczej dziecka oraz na zaangażowanie i rozwijanie kreatywności. Wprowadzenie druku 3D pozytywnie zmieniło sposób, w jaki uczniowie się uczą i nabywają nowe kompetencje. Jestem pewna, że każde dziecko, niezależnie od wieku, polubi naukę i terapię z drukiem 3D.

Więcej informacji na temat rozwiązań z drukiem 3D znajdziecie na stronie www.eisystem.pl


mgr Jolanta Majkowska

Nauczyciel dyplomowany z 20 letnim stażem, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku. Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z informatyki i języka polskiego. Od lat wdraża nowoczesne technologie w szkole specjalnej. Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli ,,Czas TIKa”. Autorka licznych artykułów i publikacji na temat innowacyjnych metod i technik nauczania, prelegentka na ogólnopolskich konferencjach. Trenerka programu Mistrzowie Kodowania, autorka ścieżki dla szkół specjalnych w programie Fundacji Orange #SuperKoderzy propagującym programowanie.

Przypisy