Dział: Dobrostan pedagoga i terapeuty

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Stres – wpływ na organizm i sposoby radzenia sobie, gdy staje się nadmierny

Stres stanowi nieodłączną część codzienności. Towarzyszy nam od narodzin przez całe nasze życie. Definiowany jest jako reakcja organizmu na sytuacje trudne i określany jako zjawisko złożone. Złożoność stresu oznacza, że nie jest on jednoznacznie negatywny, jednak pewne czynniki powodują, że wpływa niekorzystnie na nasze zdrowie. W dalszej części przedstawiony zostanie jego wpływ na organizm oraz sposoby radzenia sobie z nim i wzmacniania własnych zasobów.

Czytaj więcej

Jak wykorzystać uważność w radzeniu sobie w zamartwianiu się i przewlekłym stresie? Propozycje ćwiczeń

Aktualnie tempo naszego życia jest bardzo szybkie. Wyzwania zarówno dnia codziennego, jak i zawodowe oraz trudności, które napotykamy, intensywnie angażują nasze procesy poznawcze. Rzadko zatrzymujemy się i koncentrujemy na tym, co teraz, angażując zmysły. Myśli są zwykle „o krok przed nami” przez planowanie, przewidywanie i tworzenie scenariuszy wydarzeń, które zakładamy, że będą miały miejsce. Ale jak wskazuje powyższy cytat, tak naprawdę nie mamy co do tego pewności. Jedyny czas, na który mamy wpływ, jest czasem teraźniejszym. Jak zatem wykorzystać uważność w codziennym życiu?

Czytaj więcej

Jak zacząć dbać o siebie? Propozycje technik do wykorzystania

Self care rozumiane jest jako samoopieka, dbanie o siebie. Zgodnie z założeniami self care jest odzwierciedleniem opieki, jaką responsywna matka otacza swoje dziecko. Jak zatem rozpoznać swoje potrzeby i dbać o siebie, aby zapewnić sobie dobrostan zarówno psychiczny, jak i fizyczny?

Czytaj więcej

Jak wykorzystać techniki relaksacyjne w pracy nad własną odpornością psychiczną?

Trening relaksacyjny jest doskonałą metodą radzenia sobie ze stresem oraz wzmacniania elastyczności psychologicznej. Sam trening wykonywany regularnie wzmacnia umiejętność wyzwalania reakcji relaksacyjnej, która jest naturalnym przeciwieństwem reakcji stresowej. Zatem jak ćwiczyć relaksację i który trening wybrać?

Czytaj więcej

Autocoaching – jak generować energię do pracy, gdy brakuje sił?

Motywacja w pracy bardzo silnie wiąże się z energią i zdolnością do tego, aby nią zarządzać. Gdy przychodzi moment, w którym zaczyna nam jej brakować, możemy borykać się z obniżoną satysfakcją z życia zawodowego oraz niską skutecznością zawodową. Dlatego bardzo ważna jest zdolność do rozpoznawania przyczyn obniżonej witalności zawodowej oraz umiejętność wprowadzania narzędzi służących jej podwyższaniu. Jak wykorzystać do tego autocoaching?

Czytaj więcej

Kiedy zaczyna się wypalenie zawodowe…

Wypalenie zawodowe najczęściej występuje w takich zawodach, które wymagają motywacji wewnętrznej, zaangażowania, zasobów interpersonalnych i dotyczą tzw. pomocy drugiemu człowiekowi. Z tego właśnie powodu wypalenie zawodowe wśród terapeutów specjalnych, których specyfika pracy wymaga wszystkich wyżej wymienionych elementów, może być zjawiskiem bardzo częstym. Czym zatem jest wypalenie zawodowe i jak sobie z nim radzić? 

Czytaj więcej

Jak budować swoją odporność psychiczną?

Odporność psychiczna wynika z wielu złożonych postaw i umiejętności, każdą z nich możemy doskonalić na przestrzeni życia, sprawiając, że nasza rezyliencja będzie większa. Za pomocą jakich technik możemy ją budować?

Czytaj więcej

Techniki uważności w pracy nad własną odpornością psychiczną

Aby pomagać innym, należy w pierwszej kolejności zaopiekować się sobą. Przymierze terapeutyczne, którego podstawą jest akceptacja, szacunek, otwartość i empatia wobec drugiego, ma szansę stać się dużo bardziej autentyczne, jeżeli postawy te charakteryzują również terapeutę w jego relacji z samym sobą. Jak zadbać o samego siebie?

Czytaj więcej