PROMOCJA 3 KSIĄŻKI W CENIE 2 NIE PRZEGAP  
format książek A4, liczba stron: 120 + 108 +104
PROMOCJA 3 KSIĄŻKI W CENIE 2 NIE PRZEGAP
Pakiet książek: Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością, Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i w domu, Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość

W pakiecie taniej!

Otrzymujesz trzy książki w cenie dwóch!

 

W SKŁAD PAKIETU WCHODZĄ:

Materiały do pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Publikacja przygotowana z myślą o uczniu niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim, zawierająca zestaw praktycznych ćwiczeń z zakresu: pracy z tekstem, wypowiedzi pisemnych i ustnych, procesów poznawczych oraz psychoedukacji.

Praktyczna formuła zeszytu, w którym znajdują się wyłącznie opracowane przez specjalistów zadania, znacznie przyspieszy przygotowanie i ułatwi prowadzenie zajęć każdemu terapeucie czy pedagogowi.

Z uwagi na charakterystykę zaburzenia podopiecznych materiały są przeznaczone do pracy z uczniami z klas IV-VIII szkoły podstawowej.

 

W publikacji:

Część I

Informacje i wskazówki do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – niezbędne porady eksperta, czyli o czym należy pamiętać w trakcie pracy z dzieckiem z orzeczeniem

Część II – opisy ćwiczeń wraz z gotowymi kartami pracy opracowanymi przez doświadczonych pedagogów, podzielone na obszary tematyczne ze względu na rodzaj rozwijanych przez nie umiejętności:

 1. Praca z tekstem

 2. .Wypowiedzi pisemne i ustne

 3. Procesy poznawcze

 4. Psychoedukacja

Autorzy: praca zbiorowa pod redakcją Ireny Sosin

 

Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w przedszkolu i w domu

Praca z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju takimi jak autyzm czy zespół Aspergera to ogromne wyzwanie zarówno dla rodzica, jak i nauczyciela. Dlatego tak ważne jest aby nauczyciele i osoby z najbliższego otoczenia dziecka posiadali kompleksową wiedzę na temat prawidłowego postępowania oraz byli wyposażeni w narzędzia, dzięki którym będą w stanie efektywnie pomóc dziecku w rozwoju, adekwatnie do jego potrzeb i możliwości.

Co wyróżnia poradnik:

 • 88 stron praktycznych treści opracowanych pod kątem potrzeb nauczycieli i rodziców dzieci z autyzmem i ZA
 • Ponad 30 zabaw i ćwiczeń do wykorzystania w domu i przedszkolu
 • Autorzy – doświadczeni psycholodzy, praktycy, pracownicy poradni dla dzieci z autyzmem

 

W poradniku znajdą Państwo praktyczne materiały:

Część 1 Autyzm – treści poruszane w materiałach do pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju

 • Praca na pozytywach, czyli jak wzbudzić u dziecka pozytywną motywację do działania – rodzaje nagród
 • Pierwsze dni w przedszkolu – jak wprowadzić plan aktywności
 • Posiłki – jakich błędów unikać, jak wprowadzić trening jedzenia, co robić w przypadku dzieci m.in. z wybiórczością pokarmową
 • Metody radzenia sobie z zachowaniami trudnymi na 3 przykładach z podpowiedziami które zachowania eliminować jako pierwsze
 • Technika time outu – fakty i mity
 • Nauka komunikacji – jak wprowadzić system pecs
 • Trening toaletowy w oparciu o technikę małych kroków – co rzeczywiście się sprawdza
 • Nauka czynności samoobsługowych m.in. na przykładzie robienia kanapki oraz nauka zabawy i organizowania sobie czasu wolnego
 • Zajęcia indywidualne i grupowe – dobre praktyki w oparciu o doświadczenia psychologa • Praca z zachowaniami schematycznymi i rutynami – od czego zacząć pracę nad schematami i jak zastosować technikę odwrażliwiania
 • Specyfika uczenia się dzieci z autyzmem – na przykładzie trudności w generalizowaniu wraz z podpowiedziami jak utrzymać nabyte umiejętności
 • Przygotowanie dziecka do pójścia do przedszkola – od nauki wykonywania poleceń, zabawy, po naśladowanie

Dodatkowo: Propozycje zabaw dla grupy, w której jest dziecko z zaburzeniami rozwoju – m.in. Listonosz/Dostawca/Pralnia, Zabawa naśladowcza: Na podłodze siedzi jeż, Niech wstaną wszyscy, Samochody, Gra w magiczny worek

Część 2 Zespół Aspergera – treści poruszane w materiałach do pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju

 • Mały indywidualista – co musimy wiedzieć o przedszkolaku z diagnozą Zespołu Aspergera
 • Jakościowe nieprawidłowości w zakresie interakcji społecznych i wzorców porozumiewania się – szczegółowe omówienie zachowań dzieci w kontaktach z innymi
 • Ograniczony, stereotypowy, powtarzający się repertuar zainteresowań i aktywności – w jaki sposób dziecko będzie się zachowywać w placówce – wskazówki dla nauczycieli
 • Podpowiedzi w jaki sposób zmniejszyć lęk dziecka przed nieznanym
 • W jaki sposób wykorzystać stereotypowe zainteresowanie dziecka do motywacji?
 • Jakie komunikaty powinny towarzyszyć nagradzaniu dziecka i kiedy nagroda nie działa
 • Jak długo nagradzać pozytywne zachowania i jak odraczać nagrody?
 • Specjalna część dla rodziców w zakresie wyboru, współpracy i zmiany przedszkola

Dodatkowo: Ponad 30 gotowych pomysłów do wykorzystania na zajęciach grupowych i w domu, w tym scenki do odegrania, ćwiczenia, zadania m.in. z cyklu: „Rozpoznaję stany emocjonalne”, „Poszerzam wiedze o własnych emocjach”, „Pracuję w zespole”, „Co mówi moje ciało?”, „Jak się zachować w różnych sytuacjach?”, „Poszerzam wiedze na temat innych”, „Narracja i pułapki językowe”, „Rozwijam wyobraźnię”, „Każdy z nas jest inny”.

 

Autorzy poradnika:

Anna Krauze – psycholog, pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwoju metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Ukończyła wydział Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim (specjalizacja: psychologia kliniczna dziecka) oraz studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Współpracuje z Fundacją SCOLAR, gdzie zajmuje się pracą indywidualną i grupową z dziećmi z zaburzeniami rozwoju.

Agnieszka Łucjanek – psycholog, pracownik Poradni dla Dzieci z Autyzmem Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej SCOLAR. Zajmuje się terapią osób z objawami ze spektrum autyzmu. Szkoli rodziców i specjalistów w zakresie diagnostyk, prowadzi spotkania mediacyjne w trudnych sytuacjach przedszkolnych i szkolnych dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera.

 

Terapia dysleksji. ADHD i nieśmiałość
Ćwiczenia i karty pracy do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

 

Zeszyt zawiera ćwiczenia i karty pracy z obszaru szeroko rozumianej problematyki zaburzeń neurodynamiki i przeznaczone są dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz dla dzieci nieśmiałych .

Przejrzystość oraz wysoki poziom merytoryczny zamieszczonego materiału sprawiają, że publikacja stanowi doskonałe narzędzie do wykorzystania w treningu zaburzeń rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z ADHD oraz uczniów nieśmiałych

Autorzy: Redaktor prowadząca: Irena Sosin