Autor: Natalia Kłysz-Sokalska

Pedagog muzyki, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, nauczyciel akademicki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w Instytucie Edukacji Artystycznej; nauczyciel muzyki i rytmiki; autorka książki Zaczarowany świat muzyki – piosenki, zabawy i ćwiczenia muzyczne dla dzieci zawierającej autorskie piosenki, aranżacje i propozycje metodyczne dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; autorka wielu artykułów naukowych i metodycznych; prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu edukacji muzycznej.
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie