Dołącz do czytelników
Brak wyników

Jak stworzyć indywidualny program na miarę?

Analizując charakterystykę dziecka z ASD (autism spectrum disorder), można zauważyć zarówno dużą różnorodność funkcjonalną, jak i specyfikę dziecka. Przygotowanie zindywidualizowanego programu terapii...

26 sierpnia 2020

Król, Miłość, Życie, Dom

Poniższy artykuł opisuje przeżycia, refleksje i proces emocjonalny, jaki towarzyszył prowadzonemu przeze mnie nauczaniu indywidualnemu jednego z uczniów.

9 czerwca 2020

Świat dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii...

W tym artykule chciałabym przybliżyć środowisko i realia, w jakich znajduje się dziecko na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (ITN). Myślę, że mają one ogromny wpływ na jego późniejsze funkcjonowa...

9 czerwca 2020

Edukacja okiem ucznia

Szymon Bończak, zwany Preclem jest fanem motocykli, heavymetalowego zespołu Iron Maiden i horrorów. Wyróżnia go też to, że choruje na rdzeniowy zanik mięśni typu I (SMAI – rzadka choroba genetyczna po...

9 czerwca 2020

Metody terapii

Czy AAC to „ostatnia deska ratunku”? O mitach i faktach związanych...

„AAC to komunikacja alternatywna, przeznaczona dla osób niemówiących”. 
„Wprowadzanie AAC małemu dziecku zahamuje, opóźni rozwój mowy”.
„AAC należy wprowadzać tylko po wyczerpaniu wszystkich możliwości wywołania mowy – jeśli nie przyniosą one pożądanego efektu”.
„Dziecko, któremu wprowadzimy A...

21 lutego 2020

Multitasking  w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi...

Elastyczność w zawodzie terapeuty specjalnego jest jedną z kluczowych cech. Każde dziecko, z którym mamy możliwość pracować, jest całkowicie inne. Różnią się pod względem wieku, osobowości, zainteresowań, ale również poziomu funkcjonowania i swoich potrzeb. Zadaniem pedagoga specjalnego jest wpasowa...

27 sierpnia 2020

Powrót do terapii po czasie pandemii –  jak rozpocząć pracę...

Czas, którego ostatnio doświadczyliśmy i doświadczamy, to czas konfrontacji naszych mechanizmów psychologicznych na wielu płaszczyznach. Podczas szkoleń, które prowadzę, często używam analogii w obszarze kompetencji osobistych, że nasze umiejętności narciarskie sprawdzają się na zakrętach i wybojach...

27 sierpnia 2020

Relacje jako podstawa w procesie edukacyjnym i terapeutycznym...

Relacja – powiecie, że to nic trudnego, znacie przecież swoich uczniów, rozmawiacie z nimi, pracujecie, więc relacja jest nawiązana. Czy aby na pewno? Czy zawsze ma ona silne podstawy? Czy rzeczywiście dobrze znamy swoich uczniów? Co jest kluczem do nawiązania trwałej relacji i jakie są czynniki nie...

27 sierpnia 2020