Dołącz do czytelników
Brak wyników

Osiem kryteriów

Zaangażowanie rodziny w proces budowania sposobów porozumiewania się z dzieckiem niemówiącym jest kluczowe. Rodzina, której nie udało się znaleźć skutecznego sposobu komunikacji ze swoim dzieckiem, od...

21 lutego 2020

Rozwijanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania – jak...

Oczekiwania rodziców nie raz mijają się z tym, co faktycznie powinno osiągnąć dziecko, by być samodzielnym i dobrze funkcjonującym społecznie człowiekiem, a idąc o krok dalej – te oczekiwania często n...

2 grudnia 2019

ZAwodowe ZAprzyjaźnianie  – innowacyjny program wsparcia...

Praca zawodowa to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych obszarów życia dla osób w spektrum autyzmu. Osoby z zespołem Aspergera (ZA) są grupą niezwykle zaangażowanych, produktywnych i kom...

2 grudnia 2019

Motywacja i wzmacnianie jako fundament rozwijania potencjału...

Dzieci neurotypowe chętnie prezentują otoczeniu swoje możliwości, a przy odrobinie zachęty ze strony dorosłego mogą pięknie rozwinąć swój potencjał w wielu różnych dziedzinach. W przypadku dziecka z c...

29 listopada 2019

Otwarty dostęp - zaloguj się i czytaj!
Metody terapii

Czy AAC to „ostatnia deska ratunku”? O mitach i faktach związanych...

„AAC to komunikacja alternatywna, przeznaczona dla osób niemówiących”. 
„Wprowadzanie AAC małemu dziecku zahamuje, opóźni rozwój mowy”.
„AAC należy wprowadzać tylko po wyczerpaniu wszystkich możliwości wywołania mowy – jeśli nie przyniosą one pożądanego efektu”.
„Dziecko, któremu wprowadzimy A...

21 lutego 2020

Relacja z technologią. Technologia wspomagająca komunikację...

Każdy z nas jest opowiadaniem, które nieświadomie piszemy – piszemy naszym postrzeganiem, uczuciami, myślami, działaniem; i, co nie jest bynajmniej błahe, naszymi rozmowami, przekazywaniem innym tego opowiadania. (…) Jako »opowiadanie«, historia – każdy z nas jest wyjątkowy, niepowtarzalny.
Oliver...

21 lutego 2020

Dorastanie w komunikacji

Znaki komunikacji wspomagającej są dla ich użytkowników tą formą ekspresji, która może najpełniej zastąpić im mowę. I chociaż nie są w stanie zastąpić jej we wszystkich aspektach, to dają szansę na niezależność w porozumiewaniu się, umożliwiają rozmowę na interesujące tematy, na aktywne uczestniczen...

21 lutego 2020

Grupowe strategie komunikacyjne jako forma AAC u dzieci z zaburzeniami...

Ponieważ zaburzenia ze spektrum autyzmu są nierozłącznie związane z problemami w sferze komunikacji, nie da się mówić o terapii dzieci z ASD, nie myśląc o terapii komunikacji. W pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odkryłyśmy, jak wiele wnoszą grupowe strategie komunikacyjne i tym dośw...

21 lutego 2020

Zajęcia z pomysłem