Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecane artykuły

Trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® – przykłady zastosowania ...

Metoda Tomatisa®, inaczej – trening uwagi słuchowej, to stymulacja neurosensoryczna poprzez wykorzystanie ucha i dźwięków. Stworzona została przez Alfreda Tomatisa (1920–2001) – francuskiego otolaryng...

9 czerwca 2022

Wykorzystanie elementów arteterapii w pracy nad rozpoznawaniem ...

Świadomość emocjonalna to podstawa w kształtowaniu osobowości człowieka, jego podmiotowości, indywidualności, poczucia własnej wartości oraz umiejętności budowania i radzenia sobie w relacjach społecz...

16 sierpnia 2022

Ścieżki diagnostyczne w zaburzeniach ASD – praktyczne wskazówki ...

Najczęściej pierwsze niepokojące sygnały, na które rodzic zwraca uwagę, to brak rozwoju mowy, brak reakcji na imię, ubogi afekt mimiczny. Takie niepokojące zachowania wyznaczają ścieżkę do podjęcia po...

9 czerwca 2022

Metody terapii

Outdoorowe formy oddziaływania w terapii dzieci z ASD

Czym jest outdoor education? Jak Leśne Przedszkola i Leśne Szkoły wykorzystują outdoor education do pracy terapeutycznej z dziećmi z ASD? Co takiego proponuje i jak działa outdoor education?

16 sierpnia 2022

Planowanie i wdrażanie procesu generalizacji podczas zajęć ...

Generalizacja jest jednym z warunków skuteczności zajęć TUS oraz uznania, że zakończyły się one sukcesem. Celem wdrażania generalizacji jest dojście do etapu, kiedy kształtowane lub zmodyfikowane zachowania są prezentowane przez ucznia w różnych środowiskach oraz w obecności różnych osób, a nie tylk...

16 sierpnia 2022

Behawioralna praca nad kształtowaniem poprawnych zachowań ...

Z autystycznej triady obejmującej trzy węzłowe obszary funkcjonowania, tj. zachowania społeczne, komunikacja oraz sztywne wzorce zachowania, zazwyczaj najwięcej nieprawidłowości występuje w obszarze społecznym. Osoby te mają ograniczoną zdolność tworzenia relacji z innymi ludźmi, uczestniczenia w in...

16 sierpnia 2022

Jak rozwijać umiejętności rozumienia i nazywania przeżywanych ...

Pierwszym krokiem do rozwijania umiejętności zrozumienia i nazywania emocji dziecka z niepełnosprawnościami jest wyraźne zauważenie przez jego opiekunów tego, że one są. Emocje można przyjąć słowami „Widzę, że jesteś smutny” albo „Widzę, że jesteś wkurzony”. To pierwszy, najważniejszy krok do tego,...

16 sierpnia 2022