Dołącz do czytelników
Brak wyników

Uczeń z ADHD: jak dostosować wymagania?

Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych jednoznacznie wskazuje na obowiązek dostosowywania wymagań wobec uczniów posiadających orzecz...

25 sierpnia 2021

Dorosłość – suma sukcesów i zaniedbań, czyli jak przygotować...

Kiedyś w rozmowie, jedna z moich koleżanek – superwizorek behawioralnych, powiedziała: „Wiesz, ładnych kilka lat zajęło mi zrozumienie prostej prawdy o naszych uczniach. Że: najpierw jest wczesna inte...

15 października 2021

Na komunikowanie się nigdy nie jest za… WCZEŚNIE!

Zdecydowana większość dzieci otrzymuje wsparcie AAC dopiero po ukończeniu drugiego–trzeciego roku życia. Często dużo później. Dlaczego się tak dzieje i co należy zrobić, aby interwencja AAC była prawd...

19 sierpnia 2021

Edukacja włączająca – edukacją dla wszystkich

Jak efektywnie wprowadzać w szkole ideę edukacji włączającej? Dyrektor szkoły w Łajskach, Marek Tarwacki, przedstawia dobre praktyki ze swojej placówki.

14 czerwca 2021

Metody terapii

Dorośli z autyzmem w nowej placówce dziennej. Jak wspierać dorosłe...

Nieznane wcześniej otoczenie, osoby, relacje i niejasne zasady to moment krytyczny, ale i szansa. Jak poradzić sobie z tym wyzwaniem i wspierać dorosłe osoby z ASD w zakresie zmiany środowiska? Na co zwracać uwagę? Jak zorganizować wsparcie? Jak przygotować dorosłych z autyzmem na zmianę, a tym samy...

18 października 2021

Seksualność osób w spektrum autyzmu – wyzwania terapeutyczne...

Ze względu na neurobiologicznie uwarunkowane odmienności w rozwoju sensorycznym i motorycznym dziecka w spektrum autyzmu już w wieku niemowlęcym obserwujemy odmienności w jego kształtujących się kodach emocjonalnych, wpływających na rozwój więzi z głównym opiekunem, a także specyficzne, zogniskowane...

15 października 2021

Zastosowanie terapii behawioralnej w pracy z mocno uwarunkowaną...

Praca nad autoagresją jest mozolna i bardzo trudna emocjonalnie, zarówno dla opiekunów, jak i terapeutów, jednak na końcu terapeutycznej drogi pojawia się on – SUKCES. Poniżej historia Alberta, ucznia z mocno uwarunkowaną autoagresją, który większość swojego życia spędził w zabezpieczeniach, a dziś...

15 października 2021

Jak w praktyce wykorzystać taniec oraz ćwiczenia ruchowo-muzyczne...

Taniec wpływa m.in. na emocje, samocenę, pobudza wyobraźnię, uwrażliwienie na siebie i na innych oraz pozwala na pokonywanie barier w komunikowaniu się, dlatego tak często wykorzystywany jest w terapii. Poniżej prezentujemy ćwiczenie, które w swojej prostocie wykonania jest dobrym przykładem, na to,...

15 października 2021