Dołącz do czytelników
Brak wyników

Trudności użytkownika AAC na drodze do piśmienności

Nauka czytania i pisania jest procesem bardzo złożonym, zatem uczeń w jej toku może napotkać wiele różnorakich trudności. Dzieci niemówiące lub z minimalnym zasobem mowy czynnej natrafiają na pewne sp...

13 października 2020

Jak stworzyć indywidualny program na miarę?

Analizując charakterystykę dziecka z ASD (autism spectrum disorder), można zauważyć zarówno dużą różnorodność funkcjonalną, jak i specyfikę dziecka. Przygotowanie zindywidualizowanego programu terapii...

26 sierpnia 2020

Król, Miłość, Życie, Dom

Poniższy artykuł opisuje przeżycia, refleksje i proces emocjonalny, jaki towarzyszył prowadzonemu przeze mnie nauczaniu indywidualnemu jednego z uczniów.

9 czerwca 2020

Świat dziecka przebywającego na Oddziale Intensywnej Terapii...

W tym artykule chciałabym przybliżyć środowisko i realia, w jakich znajduje się dziecko na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka (ITN). Myślę, że mają one ogromny wpływ na jego późniejsze funkcjonowa...

9 czerwca 2020

Metody terapii

Czy AAC to „ostatnia deska ratunku”? O mitach i faktach związanych...

„AAC to komunikacja alternatywna, przeznaczona dla osób niemówiących”. 
„Wprowadzanie AAC małemu dziecku zahamuje, opóźni rozwój mowy”.
„AAC należy wprowadzać tylko po wyczerpaniu wszystkich możliwości wywołania mowy – jeśli nie przyniosą one pożądanego efektu”.
„Dziecko, któremu wprowadzimy A...

21 lutego 2020

Zastosowanie Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach...

Czym jest PSR – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach? Jak wykorzystać program Kidsʾ Skills – „Dam Radę!” do pracy z dziećmi z ASD, w pracy terapeutycznej? Co takiego proponuje i jak działa ten program, jakich uczy umiejętności?

13 października 2020

Metody fizjoterapeutyczne w pracy z pacjentem z głęboką niepełnosprawnością...

Metod pracy w rehabilitacji jest oczywiście całe mnóstwo i jak najbardziej warto znać ich jak najwięcej. W swoim życiu zawodowym miałem okazję uczestniczyć w wielu kursach, szkoleniach czy warsztatach. Jedno mogę powiedzieć na pewno – nie ma jednej dobrej metody w pracy z pacjentami z głęboką niepeł...

13 października 2020

Rehabilitacja osób z wieloraką i głęboką niepełnosprawnością...

Rehabilitacja, zgodnie z definicją WHO, jest przywracaniem człowieka do pełni społeczeństwa. Jeśli weźmiemy pod uwagę osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, to z góry można założyć, że do pełni społeczeństwa taka osoba nigdy nie powróci. Dlatego w pracy z takimi osobami musimy...

13 października 2020