Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecane artykuły

Trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® – przykłady zastosowania ...

Metoda Tomatisa®, inaczej – trening uwagi słuchowej, to stymulacja neurosensoryczna poprzez wykorzystanie ucha i dźwięków. Stworzona została przez Alfreda Tomatisa (1920–2001) – francuskiego otolaryng...

9 czerwca 2022

Ścieżki diagnostyczne w zaburzeniach ASD – praktyczne wskazówki ...

Najczęściej pierwsze niepokojące sygnały, na które rodzic zwraca uwagę, to brak rozwoju mowy, brak reakcji na imię, ubogi afekt mimiczny. Takie niepokojące zachowania wyznaczają ścieżkę do podjęcia po...

9 czerwca 2022

Metoda ESDM jako skuteczny model wczesnej interwencji dla małych ...

W pracy z dziećmi z ASD kluczową rolę odgrywa wczesne wprowadzanie specjalistycznych programów edukacyjnych, które wdrażając odpowiednie skuteczne strategie terapeutyczne łagodzą zaburzenia procesu wc...

9 czerwca 2022

Metody terapii

Teoria umysłu a deficyty w zakresie umiejętności społecznych ...

Antek ma 8 lat i jest wysoko funkcjonującą osobą ze spektrum autyzmu. Jednym słowem nikt z boku nie wie, że chłopiec ma jakieś trudności rozwojowe. Dopiero przy obserwacji, kiedy zachowuje się nietaktownie wobec innych osób, nie trzyma dystansu, mówi osobom dorosłym na ty i nie rozumie, że inni mogą...

9 czerwca 2022

Zastosowanie poznawczo-behawioralnego podejścia terapeutycznego ...

W niniejszym artykule zostaną przedstawione kryteria diagnostyczne depresji oraz wyraźne rozróżnienie jej przebiegu od przemijającego obniżonego nastroju. Ponadto przyjrzymy się mechanizmom powstawania zniekształconej triady poznawczej u nastolatków z ASD (Autism Spectrum Disorder) oraz ich zwiększo...

9 czerwca 2022

Nauczanie precyzyjne – 16 kroków do wypracowania płynnych reakcji ...

Bardzo często w programach terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zawarte są zalecenia, by dawać więcej czasu na reakcję (nawet aż 5 sekund). Nie zdajemy sobie sprawy, że te 5 s może zadecydować, czy uda nam się uzyskać samodzielną reakcję, czy będziemy musieli udzielić dodatk...

9 czerwca 2022

Czynniki powodujące trudności z przyjmowaniem pokarmów u dzieci ...

Co sprawia, że dzieci z ASD (Autism Spectrum Disorder) nie tylko mają trudności z przyjmowaniem pokarmów, ale też ich charakter jest poważniejszy w porównaniu z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo? Odpowiedź nie jest łatwa, ponieważ podłoże tych problemów może być różnorodne. Postaram się przedstaw...

9 czerwca 2022