Dołącz do czytelników
Brak wyników
Polecane artykuły

Osoba dorosła z niepełnosprawnością intelektualną i ASD a potrzeba ...

Dorosłość jest wyjątkowym i często wyczekiwanym okresem przez dzieci oraz nastolatki i nastolatków. Równocześnie napawa ona lękiem zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i te bez niepełnosprawności,...

18 listopada 2022

Zajęcia emocjonalno-społeczne z drukiem 3D

Przyszło nam żyć w trudnych czasach. Aby przygotować uczniów do funkcjonowania w świecie pełnym niepewności, warto pomóc im w rozwijaniu sfery emocjonalno-społecznej, dzięki której łatwiej dostosowują...

26 października 2022

Trening uwagi słuchowej Metodą Tomatisa® – przykłady zastosowania ...

Metoda Tomatisa®, inaczej – trening uwagi słuchowej, to stymulacja neurosensoryczna poprzez wykorzystanie ucha i dźwięków. Stworzona została przez Alfreda Tomatisa (1920–2001) – francuskiego otolaryng...

9 czerwca 2022

Metody terapii

Zaburzenia więzi u dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością ...

Co to są zaburzenia więzi? Czy mamy aktualną wiedzę dotyczącą tego aspektu? Czy niepełnosprawność intelektualna lekkiego stopnia intensyfikuje objawy pozabezpiecznego przywiązania? Poniżej przedstawiam proponowane wskazania, formy pracy i oddziaływań psychoterapeutycznych poprawiających funkcjonowan...

10 października 2022

Jak zaplanować wsparcie terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ...

Dzieciom z zespołem Aspergera brak motywacji do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, choć – jak wskazują wyniki badań – pojawia się u nich chęć tworzenia bliskich relacji. Holistyczne podejście do pomocy terapeutycznej, które uwzględnia zarówno wsparcie terapeutyczne dzieci, jak i ich rodziców,...

10 października 2022

Terapia dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym. Z jakich metod ...

Tematyka mutyzmu wybiórczego budzi coraz większe zainteresowanie specjalistów. Nadal trwa dyskusja, kto powinien prowadzić terapię i jaki sposób jest najlepszy. Jedni uważają, że jedyną słuszną formą pomocy są oddziaływania grupowe, drudzy, że indywidualne, a jeszcze inni, że logopedyczne. A jak jes...

10 października 2022

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobami ze ...

Współcześnie coraz częściej u dzieci diagnozuje się spektrum autyzmu. Liczba osób rozwijających się w tym wzorcu rozwojowym zwiększa się w szybkim tempie. Każdy nauczyciel, psycholog, pedagog, terapeuta prędzej czy później spotka na swojej ścieżce zawodowej co najmniej jedno dziecko z ASD. Warto pos...

10 października 2022