Autor: Kamila Miszczyk

Surdopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Od 10 lat pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 w Warszawie, w którym kształci dzieci z wadą słuchu oraz zaburzeniami komunikacji i mowy.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak działać polisensorycznie, aby odpowiednio stymulować rozwój dziecka z wadą słuchu?

Aktualnie dzięki możliwości wczesnego wykrywania wady słuchu oraz rozszerzeniu czasu i metod terapii, dzieci z uszkodzonym narządem słuchu mają większe szanse na swobodne funkcjonowanie w środowisku osób słyszących. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu. Zawiera także praktyczne wskazówki do wdrożenia podczas prowadzenia zajęć z uczniami z wadą słuchu.

Czytaj więcej