Jak działać polisensorycznie, aby odpowiednio stymulować rozwój dziecka z wadą słuchu?

Metody terapii

Aktualnie dzięki możliwości wczesnego wykrywania wady słuchu oraz rozszerzeniu czasu i metod terapii, dzieci z uszkodzonym narządem słuchu mają większe szanse na swobodne funkcjonowanie w środowisku osób słyszących. Poniższy artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia pracy z dzieckiem z uszkodzonym narządem słuchu. Zawiera także praktyczne wskazówki do wdrożenia podczas prowadzenia zajęć z uczniami z wadą słuchu.

W artykule używam sformułowań, takich jak dziecko z uszkodzonym narządem słuchu i dziecko z wadą słuchu, nie różnicując stopnia ubytku. Ma to na celu przekazanie ogólnych informacji o trudnościach, jakie napotyka dziecko z tą niepełnosprawnością w trakcie rozwoju i nauki. Oczywiście inne trudności będzie mieć dziecko z niedosłuchem lekkim, a inne z głębokim.

Od czego zależy zakres funkcjonowania dziecka z niedosłuchem? 

Zakres funkcjonowania dziecka z niedosłuchem jest bardzo szeroki i zależy od wielu czynników. Dzieci z tą samą wadą mogą funkcjonować zupełnie inaczej. Zależy to od:

POLECAMY

 • momentu wykrycia wady;
 • stopnia głębokości ubytku słuchu;
 • czasu założenia protezy słuchowej (np. aparatu, implantu);
 • czasu rozpoczęcia rehabilitacji;
 • występowania dodatkowych sprzężeń.

Jeżeli u dziecka:

 • wada słuchu została wykryta od razu po urodzeniu dzięki badaniom przesiewowym;
 • nie występują dodatkowe niepełnosprawności;
 • zadbano, by otrzymało ono protezę słuchową w ciągu kilku pierwszych miesięcy życia;
 • od razu została wdrożona terapia słuchu;
 • rodzice współpracują ze specjalistami i stosują wychowanie słuchowe w domu, 
 • ma ono szansę na rozwój porównywalny do słyszących rówieśników oraz na naukę w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej. 

Jeśli jednak:

 • wada słuchu jest głęboka; 
 • wystąpiła w późniejszym czasie po urodzeniu lub nie została od razu wykryta; 
 • u dziecka występują inne zaburzenia;
 • dziecko pochodzi z rodziny niesłyszącej; 
 • nie otrzymuje odpowiedniej liczby bodźców; 
 • proteza słuchowa została wdrożona zbyt późno lub dziecko nie ma z niej korzyści;
  rozwój będzie mocniej zaburzony i niezbędna stanie się intensywna terapia, która obejmować będzie także okres szkolny. Prawdopodobne może okazać się wskazanie do nauki w placówce specjalnej dla dzieci z wadą słuchu. W obu przypadkach niezbędna jest terapia z udziałem specjalistów, m.in. surdopedagoga i surdologopedy. Decyzja o wyborze placówki (ogólnodostępnej, integracyjnej, specjalnej) zależeć będzie od indywidualnych możliwości samego dziecka oraz decyzji rodziców.

W mojej pracy wielokrotnie spotykałam dzieci, u których zdiagnozowano głęboki niedosłuch (powyżej 90 dB), ale u których korzyści z implantów ślimakowych oraz terapii były tak duże, że dzieci te z powodzeniem uczęszczają do szkół ogól...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI