Dział: Metody terapii

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mediacja rówieśnicza jako narzędzie terapeutyczne w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

Czym jest mediacja rówieśnicza? Jak mediacja rówieśnicza jest wykorzystywana do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu? Co takiego wnoszą i jak działają mediacje rówieśnicze?

Czytaj więcej

Wpływ uprawiania sportu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną na właściwą realizację potrzeby seksualnej

Potrzeba seksualna jest naturalną potrzebą ludzkiego organizmu. Stawia się ją na równi z zaspokojeniem głodu, pragnienia czy snu. Rozładowanie napięcia jest możliwe wyłącznie poprzez aktywność seksualną. Przysłowiowa „szklanka wody zamiast” czy „idź pobiegaj” nie sprawią, że pragnienie zniknie. W niniejszym artykule postaram się jednak nakreślić możliwości odroczenia, przekierowania aktywności na pewien czas. To bardzo istotne, zwłaszcza u osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną (NI). Wymagają one bowiem większej kontroli oraz wsparcia edukacyjnego dotyczącego konkretnych rozwiązań w sferze intymnej.

Czytaj więcej

Wprowadzenie diety sensorycznej w terapii dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej. Zaangażowanie rodziców w proces terapii

Planując proces terapeutyczny dziecka, warto uwzględnić czynniki, które będą mogły ten proces wspomagać i podtrzymywać. Należeć do nich będą m.in. szeroko pojmowane środowisko, jego organizacja, osoby w najbliższym otoczeniu dziecka oraz optymalnie zaplanowane aktywności i zabawy.

Czytaj więcej

Jak budować relację między dzieckiem a rodzicem z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne?

„Życia nie da się wyrazić przez stan, lecz przez ruch: jedyne, niewątpliwe zwycięstwo ziarna, w którym drzemie ukryta siła”
(Antoine de Saint-Exupéry)

Metoda Weroniki Sherborne stanowi fundament, na którym opiera się nauczanie. Pomaga w budowaniu relacji dziecko–rodzic zarówno u dzieci zdrowych, jak i z niepełnosprawnościami. Sesje Metody Ruchu Rozwijającego (MRR) opierają się na fizjologicznej potrzebie ruchu, dlatego kojarzą się dzieciom z przyjaznymi i przyjemnymi doświadczeniami, zabawami, a nie z trudną pracą.

Czytaj więcej

Trudności w karmieniu u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)

„Co my wiemy, to tylko kropelka. Czego nie wiemy, to cały ocean”
Isaac Newton

W dobie internetu możemy spotkać się z takimi teoriami, że trudności w karmieniu są wczesnymi symptomami zaburzeń ze spektrum autyzmu. Czy ten związek faktycznie ma potwierdzenie w badaniach naukowych? Gdzie w pierwszej kolejności udać się z dzieckiem, które przejawia trudności w karmieniu? Jak wyglądają trudności w karmieniu u dzieci z ASD?

Czytaj więcej

Zasady tus wg A. Goldsteina Modelowanie, odgrywanie ról, informacja zwrotna, generalizacja

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą, w której uczeń systematycznie uczy się umiejętności, które pomogą mu sprawnie poruszać się w środowisku przedszkolnym lub szkolnym. Kształtowanie umiejętności opiera się na 4 zasadach: modelowaniu, odgrywaniu ról, informacji zwrotnej oraz generalizacji.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo zorganizować zajęcia TUS? - Praktyczne wskazówki

Właściwa organizacja zajęć TUS ma znaczny wpływ na sukces terapeutyczny uczestników zajęć. Elementy ważne dla tego procesu to m.in. przygotowanie do zajęć, bloki tematyczne, formy pracy terapeutycznej, czas i częstotliwość trwania spotkań, liczebność grup oraz kryteria doboru uczestników. W niniejszym artykule autorki pokazują, jak prawidłowo zorganizować zajęcia TUS.

Czytaj więcej

Wykorzystanie Teorii Poliwagalnej do wspierania układu nerwowego dzieci i dorosłych - Propozycje ćwiczeń

Teoria poliwagalna w neuronaukowy sposób wyjaśnia nasze reakcje na niebezpieczeństwo i zagrożenie. Dzięki niej możemy zrozumieć, dlaczego reagujemy w taki, a nie inny sposób, skąd to się bierze, i podpowiada, jak możemy sobie z daną sytuacją poradzić, jak zadbać o układ nerwowy, aby osiągnąć stan spokoju, gotowości do nauki i kreatywność, a także z jakich ćwiczeń skorzystać.

Czytaj więcej

Niekonwencjonalne techniki plastyczne wspomagające proces terapeutyczny - praktyczny przewodnik

Aktywność plastyczna jest niezwykle ważna i niezbędna do naszego rozwoju, edukacji, terapii, relaksacji i procesu zdrowienia. Poznawanie i korzystanie z nowych możliwości twórczych uatrakcyjnia i wzbogaca doświadczenia oraz daje większy wachlarz możliwości terapeutycznych. Warto poznać to, co nieznane i ciekawe, aby móc wdrażać nowe pomysły w swojej pracy z korzyścią dla pacjenta czy uczestnika. W niniejszym artykule odejdziemy od schematów i otworzymy się na nowe propozycje technik.

Czytaj więcej

Efektywność zooterapii w usprawnianiu funkcjonowania osób z zespołem Downa

W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczący wspomagania rozwoju i funkcjonowania człowieka za pomocą zooterapii. Wykazano w nich dobroczynny wpływ zwierząt na funkcjonowanie neurologiczne, somatyczne i psychiczne człowieka. Informacje zawarte w artykule mogą stanowić inspiracje terapeutyczne dla terapeutów, opiekunów, pedagogów specjalnych, psychologów i innych specjalistów pracujących i wspierających osoby z zespołem Downa.

Czytaj więcej

Uczeń z TYMI literami i cyframi - praktyczne wskazówki do pracy z trudnym uczniem w szkole

Te „dziwne” litery i cyfry mogą być różne. Spotykamy je w opiniach, diagnozach, orzeczeniach. ODD, OCD, ADHD, ZT, ASD, FAS, F91, F84 itd. Czy na studiach zostałeś przygotowany do pracy z nimi? Czy mówiono Ci, co zrobić, gdy uczeń np. wskakuje na ławkę i krzyczy? Zwraca się do nauczyciela wulgarnie? Przestaje chodzić do szkoły? Pluje na ławkę i rozmazuje ślinę? Odmawia wejścia do klasy? Czy wiesz, jak postępować? Co jest OK w procesie wychowawczym, a co nie? Gdzie leżą granice Twojej odpowiedzialności? W poniższym artykule przedstawię najbardziej praktyczne rozwiązania, które mogą ułatwić pracę z „trudnym uczniem” i sprawić, by była ona efektywna.

Czytaj więcej