Dział: Metody terapii

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykorzystanie Teorii Poliwagalnej do wspierania układu nerwowego dzieci i dorosłych - Propozycje ćwiczeń

Teoria poliwagalna w neuronaukowy sposób wyjaśnia nasze reakcje na niebezpieczeństwo i zagrożenie. Dzięki niej możemy zrozumieć, dlaczego reagujemy w taki, a nie inny sposób, skąd to się bierze, i podpowiada, jak możemy sobie z daną sytuacją poradzić, jak zadbać o układ nerwowy, aby osiągnąć stan spokoju, gotowości do nauki i kreatywność, a także z jakich ćwiczeń skorzystać.

Czytaj więcej

Niekonwencjonalne techniki plastyczne wspomagające proces terapeutyczny - praktyczny przewodnik

Aktywność plastyczna jest niezwykle ważna i niezbędna do naszego rozwoju, edukacji, terapii, relaksacji i procesu zdrowienia. Poznawanie i korzystanie z nowych możliwości twórczych uatrakcyjnia i wzbogaca doświadczenia oraz daje większy wachlarz możliwości terapeutycznych. Warto poznać to, co nieznane i ciekawe, aby móc wdrażać nowe pomysły w swojej pracy z korzyścią dla pacjenta czy uczestnika. W niniejszym artykule odejdziemy od schematów i otworzymy się na nowe propozycje technik.

Czytaj więcej

Efektywność zooterapii w usprawnianiu funkcjonowania osób z zespołem Downa

W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczący wspomagania rozwoju i funkcjonowania człowieka za pomocą zooterapii. Wykazano w nich dobroczynny wpływ zwierząt na funkcjonowanie neurologiczne, somatyczne i psychiczne człowieka. Informacje zawarte w artykule mogą stanowić inspiracje terapeutyczne dla terapeutów, opiekunów, pedagogów specjalnych, psychologów i innych specjalistów pracujących i wspierających osoby z zespołem Downa.

Czytaj więcej

Uczeń z TYMI literami i cyframi - praktyczne wskazówki do pracy z trudnym uczniem w szkole

Te „dziwne” litery i cyfry mogą być różne. Spotykamy je w opiniach, diagnozach, orzeczeniach. ODD, OCD, ADHD, ZT, ASD, FAS, F91, F84 itd. Czy na studiach zostałeś przygotowany do pracy z nimi? Czy mówiono Ci, co zrobić, gdy uczeń np. wskakuje na ławkę i krzyczy? Zwraca się do nauczyciela wulgarnie? Przestaje chodzić do szkoły? Pluje na ławkę i rozmazuje ślinę? Odmawia wejścia do klasy? Czy wiesz, jak postępować? Co jest OK w procesie wychowawczym, a co nie? Gdzie leżą granice Twojej odpowiedzialności? W poniższym artykule przedstawię najbardziej praktyczne rozwiązania, które mogą ułatwić pracę z „trudnym uczniem” i sprawić, by była ona efektywna.

Czytaj więcej

Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną oparta na założeniach metody „porannego kręgu”

Z badań nad mózgiem wynika, że informacje o zabarwieniu emocjonalnym zostają łatwiej zapamiętane niż neutralne[1].

Ideą „porannego kręgu” było opracowanie polisensorycznej stymulacji dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Celem zajęć było utworzenie płaszczyzny do spotkania, komunikacji dziecka z terapeutą i innymi rówieśnikami w warunkach i klimacie sprzyjających budowaniu relacji, zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Jest to swoisty rytuał, umożliwiający odbiór wrażeń z otoczenia za pomocą wszystkich dostępnych zmysłów. Oddziaływania terapeutyczne powinny bowiem wpływać zarówno na umysł dziecka, jak i na jego emocje oraz uczucia. Jak zaplanować przebieg zajęć, aby nie tylko stymulować zmysły, ale również dać możliwość komunikacji z inną osobą? 

Czytaj więcej

Przyjazna twarz behawioryzmu – elementy terapii ACT pomocne w pracy terapeutycznej z depresyjnym nastolatkiem z niepełnosprawnością intelektualną

W niniejszym artykule przyjrzymy się terapii akceptacji i zaangażowania (ACT) i przede wszystkim skupimy się na metodach pracy, praktycznych ćwiczeniach ukierunkowanych na rozwinięcie elastyczności psychologicznej w kontekście pracy z depresyjnym nastolatkiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Zaproponujemy sytuacje oraz techniki terapeutyczne, które będzie można z powodzeniem zaaranżować zarówno w warunkach gabinetowych, jak i domowych.

Czytaj więcej

Zaburzenia więzi u dzieci i młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Jakie są możliwe formy pomocy psychoterapeutycznej?

Co to są zaburzenia więzi? Czy mamy aktualną wiedzę dotyczącą tego aspektu? Czy niepełnosprawność intelektualna lekkiego stopnia intensyfikuje objawy pozabezpiecznego przywiązania? Poniżej przedstawiam proponowane wskazania, formy pracy i oddziaływań psychoterapeutycznych poprawiających funkcjonowanie dziecka w obszarze emocjonalnym i relacji społecznych.

Czytaj więcej

Jak zaplanować wsparcie terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodziców w kontekście relacji rówieśniczych? Z praktyki terapeuty

Dzieciom z zespołem Aspergera brak motywacji do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, choć – jak wskazują wyniki badań – pojawia się u nich chęć tworzenia bliskich relacji. Holistyczne podejście do pomocy terapeutycznej, które uwzględnia zarówno wsparcie terapeutyczne dzieci, jak i ich rodziców, jest ważnym elementem do budowania więzi z innymi ludźmi. Jak je zorganizować i jakie są kluczowe elementy pracy?

Czytaj więcej

Terapia dzieci i młodzieży z mutyzmem wybiórczym. Z jakich metod skorzystać w praktyce?

Tematyka mutyzmu wybiórczego budzi coraz większe zainteresowanie specjalistów. Nadal trwa dyskusja, kto powinien prowadzić terapię i jaki sposób jest najlepszy. Jedni uważają, że jedyną słuszną formą pomocy są oddziaływania grupowe, drudzy, że indywidualne, a jeszcze inni, że logopedyczne. A jak jest naprawdę? O tym poniższy artykuł.

Czytaj więcej

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Przełożenie założeń TSR na praktykę terapeuty

Współcześnie coraz częściej u dzieci diagnozuje się spektrum autyzmu. Liczba osób rozwijających się w tym wzorcu rozwojowym zwiększa się w szybkim tempie. Każdy nauczyciel, psycholog, pedagog, terapeuta prędzej czy później spotka na swojej ścieżce zawodowej co najmniej jedno dziecko z ASD. Warto poszukiwać i otwierać się na nowe, inne spojrzenia skutecznego wspierania tych osób, biorąc pod uwagę ich wzorzec rozwojowy. Dlaczego terapia skoncentrowana na rozwiązaniach tak dobrze sprawdza się w pracy z różnymi ludźmi, w tym z osobami ze spektrum autyzmu?

Czytaj więcej

Outdoorowe formy oddziaływania w terapii dzieci z ASD

Czym jest outdoor education? Jak Leśne Przedszkola i Leśne Szkoły wykorzystują outdoor education do pracy terapeutycznej z dziećmi z ASD? Co takiego proponuje i jak działa outdoor education?

Czytaj więcej

Planowanie i wdrażanie procesu generalizacji podczas zajęć TUS

Generalizacja jest jednym z warunków skuteczności zajęć TUS oraz uznania, że zakończyły się one sukcesem. Celem wdrażania generalizacji jest dojście do etapu, kiedy kształtowane lub zmodyfikowane zachowania są prezentowane przez ucznia w różnych środowiskach oraz w obecności różnych osób, a nie tylko terapeuty. Jak to zrobić w praktyce?

Czytaj więcej