Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Agnieszka Żyta

Dr hab., prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pedagog specjalny (pedagogika osób niepełnOsprawnych intelektualnie, tyflopedagogika), nauczyciel akademicki. Autorka i współautorka czterech monografii (m.in. Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2004, Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Kraków 2011) i około 150 artykułów naukowych. Autorka pozycji popularnonaukowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i wspierania ich rodzin (m.in. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością. Wspólne dorastanie. Dylematy. Wsparcie. Cz. I. [w:] Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością. „Bardziej Kochani”, Warszawa 2013). Kierownik studiów podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (UWM Olsztyn). Zainteresowania badawcze: sytuacja psychospołeczna rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich wspieranie (matki, ojcowie, rodzeństwo); samostanowienie i autonomia osób z niepełnosprawnością intelektualną; problemy dorosłości (związki, rodzicielstwo, praca) osób z niepełnosprawnością intelektualną. agnieszka. zyta@uwm.edu.pl

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz