Autor: Agnieszka Żyta

Dr hab., prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pedagog specjalny (pedagogika osób niepełnOsprawnych intelektualnie, tyflopedagogika), nauczyciel akademicki. Autorka i współautorka czterech monografii (m.in. Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Kraków 2004, Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Kraków 2011) i około 150 artykułów naukowych. Autorka pozycji popularnonaukowych z zakresu edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami i wspierania ich rodzin (m.in. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością. Wspólne dorastanie. Dylematy. Wsparcie. Cz. I. [w:] Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością. „Bardziej Kochani”, Warszawa 2013). Kierownik studiów podyplomowych z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (UWM Olsztyn). Zainteresowania badawcze: sytuacja psychospołeczna rodzin osób z niepełnosprawnościami i ich wspieranie (matki, ojcowie, rodzeństwo); samostanowienie i autonomia osób z niepełnosprawnością intelektualną; problemy dorosłości (związki, rodzicielstwo, praca) osób z niepełnosprawnością intelektualną. agnieszka. zyta@uwm.edu.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wspieranie pozytywnych zachowań i edukacji dzieci z zespołem Downa. Jak to robić w praktyce?

Zespół Downa to zaburzenie rozwojowe, w którym dodatkowy materiał genetyczny prowadzi do zaburzeń metabolicznych, charakterystycznych cech fenotypowych, wad narządów wewnętrznych, dymorfizmu tkankowego oraz obniżonego poziomu funkcjonowania intelektualnego (Pueschel, 2009). Co to znaczy dla nas – rodziców, terapeutów, nauczycieli? A co dla samych dzieci z zespołem Downa? Jak dodatkowy chromosom może wpływać na ich rozwój i codzienne funkcjonowanie? W jaki sposób powinniśmy wspierać ich edukację i społeczną inkluzję?

Czytaj więcej

Być bratem/siostrą osoby z niepełnosprawnością

Jakie są najważniejsze kwestie związane z wychowywaniem dzieci, z których jedno jest osobą z niepełnosprawnością? W artykule autorka prezentuje wyniki badań z zakresu tej tematyki oraz omawia najczęściej występujące problemy. Ponadto przedstawia sposoby wspierania rodziców oraz propozycje książek, które można wykorzystać w pracy z dziećmi mającymi niepełnosprawne rodzeństwo.

Czytaj więcej