Autor: Patrycja Bartoszak-Kossakowska

Arteterapeutka – specjalizacje: teatroterapeutka, choreoterapeutka; pedagożka specjalna – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, specjalizacje: oligofrenopedagogika, edukacja integracyjno-włączająca, kształcenie muzyczno-ruchowe; psycholożka kliniczna; reżyserka – PWST filia we Wrocławiu, wydział lalkarski; kulturoznawca – specjalizacja: teatrologia; trenerka dramy. Członkini Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Wiceprezeska Fundacji Artetyrotium; dyrektorka merytoryczna Ośrodka Arteterytorium. Od roku 2014 prowadzi Sztukę Niepowtarzalną, w ramach której rozwinęła swoją działalność arteterapeutyczną z zakresu wsparcia grupowego i indywidualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin; kobiet z zakresu rozwoju osobistego oraz kobiet i dzieci doświadczających przemocy. W tym czasie stworzyła autorski program arteterapeutyczny trening emocjonalno-społeczny ART – TES, który w 2022 r. otrzymał ochronę Urzędu Patentowego RP. Program skierowany jest do osób, które potrzebują wsparcia emocjonalnego, są w kryzysie emocjonalnym, osób z niepełnosprawnością intelektualną, dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. Udziela wsparcia terapeutycznego osobom z niepełnosprawnością intelektualną (NI), które doświadczyły przemocy, specjalistka w zakresie wsparcia ofiar przemocy seksualnej. Stworzyła autorski program rozwojowy „Trening Latania” dla kobiet z NI. Współpracowała z Centrum Praw Kobiet – Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy, w którym prowadziła terapie dzieci, warsztaty rozwojowe dla kobiet, Stowarzyszeniem Niebieska Linia. Twórczyni Kampanii „Też nie krzyczałam” w ramach 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Ponad 10 lat prowadziła Teatr Terapeutyczny OD - NOWA na warszawskiej Pradze, którego aktorami były dorosłe osoby z niepełnosprawnością. Za swoją działalność otrzymała warszawską nagrodę Edukacji Kulturalnej. Od roku 2011 jest zaangażowana w tematykę mniejszości seksualnych. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu teatroterapii i treningu emocjonalno- społecznego. Współpracuje z organizacjami z całej Polski w zakresie arteterapii, terapii, rozwoju osobistego i aktywizacji zawodowej osób z NI. Specjalizuje się w działaniach budowania dostępności kultury dla osób z NI w instytucjach kultury, współtworzyła programy m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Krakowie; Teatrze Nowym w Warszawie, stale współpracuje z Fundacją Kultury bez barier. Autorka książek: Teatr Angażujący. Teatroterapia drogą wyjścia z izolacji i Teatroterapia. Teatr jako metoda terapeutyczna.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wsparcie terapeutyczne kobiet z niepełnosprawnością intelektualną po doświadczeniu przemocy

Doświadczenie bycia kobietą jest nie tylko indywidualnym przeżyciem, ale również przedmiotem wielu badań dotyczących społecznych i kulturowych aspektów funkcjonowania kobiet. Kobiecość, przeżycia i potrzeby kobiet z niepełnosprawnością intelektualną są często niezauważane. Nawet w środowiskach feministycznych funkcjonowały stereotypy związane z niepełnosprawnością, które budziły spór z ich postulatami na temat siły i możliwości kobiet. Krzywdzące przekonania i bezradność kobiet z NI może zaś narażać je na przemoc. Jak wspierać kobiety w budowaniu własnej autonomii podczas terapii? Jak pracować z osobami, które dotknęła agresja i zmagają się z traumą?

Czytaj więcej