Dołącz do czytelników
Brak wyników
P O L E C A:            

 

Wersja optymalna
469.00 zł netto 

- poradnik wymiennokartkowy w oprawie segregatorowej (350 stron)
- wersja elektroniczna dostępna na teczkapsychologa.pl

 

Wersja ekonomiczna
369.00 netto

- poradnik wymiennokartkowy w oprawie segregatorowej (350 stron)

 

 

Teczka pracy psychologa i psychoterapeuty

Nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne jako narzędzia skutecznej praktyki


DLACZEGO WARTO KORZYSTAĆ Z TECZKI PRACY PSYCHOLOGA I PSYCHOTERAPEUTY?

Gwarantujemy kompleksowy zestaw materiałów specjalistycznych, w tym opracowania wybranych wyników badań oraz praktyczne przykłady przybliżające interesujące lub nowatorskie rozwiązania badawcze, diagnostyczne, terapeutyczne i inne.

Oferujemy opracowania z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych – co pozwala spojrzeć na wybrane aspekty rozwoju i psychospołecznego funkcjonowania człowieka oraz odpowiadać na wyzwania ofensywnych zmian cywilizacyjnych.

Budujemy bazę wiedzy w oparciu o przypadki analizowane krok po kroku – dzięki temu będziecie Państwo mogli dowiedzieć się, jak wiedza z danego obszaru stosowana jest w indywidualnej praktyce.

Zapraszamy do współpracy badaczy oraz praktyków, którzy pracują w oparciu o poszukiwanie wyników najnowszych badań naukowych – dzięki temu możecie Państwo aktualizować swoją wiedzę oraz zyskać stały dostęp do sprawdzonych przykładów i efektywnych sposobów pracy.

 

SPRAWDŹ SAM - POBIERZ PRZYKŁADOWE MATERIAŁY

Psychoedukacja dzieci i młodzieży w oparciu o trening uważności – kształcenie odporności emocjonalnej

Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych – karty pracy do wykorzystania w terapii

Uzależnienia w perspektywie psychogenealogii – delegacje rodzinne i ich wymiary – ANALIZA PRZYPADKU

 

WYBRANE ELEMENTY SPISU TREŚCI

1. Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami psychologicznymi

1.1. Zaburzenia odżywiania

1.1.1. Perspektywa rodzinna i międzypokoleniowa zaburzeń odżywiania - psychogenealogia jako wsparcie terapii

1.2. Zaburzenia snu

1.2.1.Psychologia bezsenności - jakie są ryzyka cywilizacyjne i na co terapeuta powinien zwrócić uwagę

2. Zaburzenia seksualne

2.1. Cyberprzestrzeń, nowe technologie i tożsamości internetowe jako szansa na nowe lepsze życie - co mówią terapeuci

2.1.1. NOWOŚĆ! Niekonwencjonalne zastosowanie narzędzi terapeutycznych przez internet

2.1.2. TYLKO U NAS! Autorska koncepcja Philipa Zimbardo i Rosemary Sword: Time Perspective Therapy - w kontekście seksualności człowieka

3. Uzależnienia

3.1. Zintegrowane spojrzenie na osobę uzależnioną w codziennej praktyce - okiem psychiatry

3.2.NOWOŚĆ! Nowe uzależnienia – cywilizacyjny, społeczny i środowiskowy kontekst uzależnień w diagnostyce i terapii

3.2.1. Zakupoholizm – realne zagrożenie czy wymysł naszych czasów

3.2.2. TYLKO U NAS! Uzależnienie od medycyny estetycznej w kontekście zaburzeń funkcjonowania psychofizycznego – opisy przypadków z terapii osób w różnych sytuacjach życiowych (np. awans zawodowy, narodziny dziecka)

3.3. Współuzależnienie w teorii gier transakcyjnych – praktyczne wskazówki na przykładzie zależności w kontekście trójkąta Karpmana

4. Zaburzenia nastroju

4.1. Depresja

4.1.1. NOWOŚĆ! Specyficzne i specjalistyczne diety i ich wpływ na wahania nastroju – opisy przypadków z omówieniem czynników pobudzających wahania nastroju

4.1.2. Depresja i zaburzenia lękowe z perspektywy przekazów międzypokoleniowych - psychogenealogia jako wsparcie terapii

5. Zaburzenia lękowe i pod postacią somatyczną

5.1. Fizjologia lęku. Samowiedza i samoświadomość jako przykład narzędzia terapeutycznego – niezbędny słownik pojęć

5.2. Ekspozycja jako strategia terapeutyczna w leczeniu lęku i fobii w grupach młodzieżowych

5.3. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

5.3.1. Praca z dezadaptacyjnymi umysłowymi konstruktami poznawczymi. Normalizacja myśli natrętnych i wyolbrzymiona odpowiedzialność

5.3.2. TYLKO U NAS! Specyfika psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście diagnozy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych – karty pracy do wykorzystania w terapii

5.4. Ukryta lojalność psychosomatyczna – objawy ciała jako ukryte przekazy międzypokoleniowe

6. Ciężki stres i trauma

6.1. NOWOŚĆ! Powrót do szczęśliwego życia – studium przypadku terapii traumy w ujęciu ACT

6.2. Międzypokoleniowy przekaz traumy. Syndrom rocznicy

6.3. TYLKO U NAS! Podejście współczucia (Compassion-Focused Therapy – CFT) w pracy z traumą, czyli połączenie części poznawczej z częścią fizjologiczną i afektywną

6.4. Czynności obronne w funkcjonalno-czynnościowym modelu obron psychologicznych jako narzędzie w diagnostyce i terapii traumy dzieci i młodzieży

6.5. NOWOŚĆ! Uważność (MINDFULNESS) i współczucie (COMPASSION) w relacjach – jak dobrze być razem i jak dobrze rozstawać się w miłości i przyjaźni – propozycje refleksji i ćwiczeń w odniesieniu do doświadczenia traumy przez jednego z partnerów

7. Zaburzenia osobowości

7.1. Osobowość zależna

7.1.1. NOWOŚĆ! Integracyjny model osobowości zależnej wg Roberta Bornsteina, implikacje dla pracy terapeutycznej. Samowspółczucie jako narzędzie w terapii osób z rozpoznaniem cech osobowości zależnej

7.3. Osobowość depresyjna

7.3.1. Praca terapeutyczna z pacjentami z osobowością depresyjną

7.3.2. NOWOŚĆ! Wdzięczność w pracy terapeutycznej z pacjentami z osobowością depresyjną

7.4. Osobowość unikająca

7.4.1. NOWOŚĆ! Jak wykorzystać narzędzia terapii schematów (Schema Therapy, Schema Focused Therapy – SFT) w pracy z osobowością unikającą – podstawowe potrzeby emocjonalne, wczesne nieadaptacyjne schematy, style radzenia sobie i tryby schematu w opisie przypadku

7.5. Osobowość z pogranicza

7.5.1. TRUDNE PRZYPADKI! Przymierze terapeutyczne w przypadku terapii osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza – szanse i pułapki

8. Zaburzenia rozwojowe

8.1. NOWOŚĆ! MINDFULNESS W PRACY Z MŁODZIEŻĄ. Kształcenie inteligencji emocjonalnej dzieci w oparciu o ćwiczenia uważności

8.2. Narzędzia psychogenealogii i genogramy w terapii rodzinnej