Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Agnieszka Pilch

Oligofrenopedagog, specjalista AAC z 26-letnim stażem pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, zwłaszcza z dziećmi mającymi trudności w porozumiewaniu się, wicedyrektor  Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu, w latach 2009 – 2015 prezes Stowarzyszenia na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”. Wykładowca i organizator konferencji, warsztatów i szkoleń o tematyce związanej z AAC. 

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz