Autor: Agnieszka Wołowicz

dr; Pedagog specjalny, psycholog kliniczny, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, współpracowniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ekspertka wielu organizacji pozarządowych. Członkini Special Interest Research Group on Parents and Parenting with Intellectual Disabilities, IASSIDD. 
Autorka publikacji dotyczących kobiet z niepełnosprawnością (m.in. Zanikanie? Trajektorie tożsamości kobiet z niepełnosprawnością; How Polish Women with Disabilities Challenge the Meaning of Motherhood; The Experience of Adult Children of Mothers with Intellectual Disability). Autorka ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. 
Uczestniczka międzynarodowych projektów badawczych (m.in. European Agency for Development In Special Needs Education, International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) oraz krajowych (m.in. Respektowanie autonomii osób z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach stałego pobytu, Rodzinne mapy niepełnosprawności, Wpływ ruchu rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną na rozwój nauki i życie społeczne). Aktualnie prowadzi badania na temat macierzyństwa kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kobiety z niepełnosprawnością intelektualną w rolach matek

Założenie rodziny stanowi istotną wartość i cel dla wielu ludzi. Jest też, w powszechnej opinii, jednym z głównych przywilejów, a jednocześnie zadań okresu dorosłości. Ze względu na ważne – tak z indywidualnego, jak i społecznego punktu widzenia – funkcje, na straży rodziny stoi obowiązujący w danej kulturze system norm społecznych oraz prawo. Dorośli różnią się zatem pod względem dostępu do instytucji małżeństwa i rodzicielstwa. Nie każdy ma tę samą szansę, by zaistnieć w społeczeństwie jako osoba faktycznie dorosła. Sama niepełnosprawność, według regulacji prawnych obowiązujących w Polsce, nie jest przyczyną zakazu wykonywania władzy rodzicielskiej, jednak nadal istnieje brak wrażliwości na temat prawa do rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością

Czytaj więcej