Autor: Aleksandra Krotofil-Wnuk

Pedagog i psycholog specjalna, specjalistka wczesnego wspomagania rozwoju, dyrektor Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju i Punktu Przedszkolnego „Lolek” przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie, członek Sekcji Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji i International Society of Early Intervention (ISEI).

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Usługi na rodzinie

Wybitny kanadyjski pediatra prof. Peter Rosenbaum, już na progu trzeciego milenium zapowiedział, że w nowoczesnym podejściu do usprawniania dzieci z SPE nie może zabraknąć dwóch ważnych zagadnień: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia oraz Family Centred Services (FCS) – Usług Skoncentrowanych na Rodzinie.

Czytaj więcej