Autor: Anna Wirażka

Psycholog, certyfikowany trener TUS, w trakcie 4-letnich studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie, swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Szpitalu Wojewódzkim w Bełchatowie w Centrum Zdrowia Psychicznego. Posiada uprawnienia diagnostyczne do przeprowadzania badań poziomu inteligencji i procesów poznawczych Skalą Inteligencji Stanford-Binet 5 oraz uprawnienia do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących z zastosowaniem Zestawu Kwestionariuszy CONNERS 3. Obecnie związana zawodowo z Fundacją z ASPI-racjami w Łodzi, gdzie pracuje na stanowisku psychologa w Poradni dla Dzieci i Młodzieży, która działa w ramach tej placówki. Zajmuje się wsparciem psychologicznym, interwencją kryzysową, prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, m.in. w zakresie zaburzeń zachowania i emocji oraz kryzysów emocjonalnych.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak zaplanować wsparcie terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodziców w kontekście relacji rówieśniczych? Z praktyki terapeuty

Dzieciom z zespołem Aspergera brak motywacji do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, choć – jak wskazują wyniki badań – pojawia się u nich chęć tworzenia bliskich relacji. Holistyczne podejście do pomocy terapeutycznej, które uwzględnia zarówno wsparcie terapeutyczne dzieci, jak i ich rodziców, jest ważnym elementem do budowania więzi z innymi ludźmi. Jak je zorganizować i jakie są kluczowe elementy pracy?

Czytaj więcej