Autor: DAGMARA KUBIAK

Ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną oraz edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń, a także studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. Doświadczenie zdobywała jako nauczyciel wspomagający na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasie integracyjnej, a także jako nauczyciel rewalidacji. Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako pedagog specjalny w procesie edukacji włączającej. W ramach prywatnej praktyki indywidualnej pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją oraz z dziećmi dwujęzycznymi. Prowadzi również zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem systemu Numicon.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Stymulacja funkcji poznawczych u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Percepcja, uwaga, pamięć oraz kontrola poznawcza to jedne z podstawowych funkcji poznawczych, niezwykle istotnych w funkcjonowaniu człowieka. Warunkują one nabywanie nowych umiejętności, procesy uczenia się oraz radzenie sobie w sytuacjach życia codziennego. U osób z niepełnosprawnością intelektualną są one zaburzone, a rozwój funkcji poznawczych jest nieharmonijny. Jak możemy stymulować ich rozwój? 

Czytaj więcej