Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: DAGMARA KUBIAK

Ukończyła studia na kierunku pedagogika specjalna z zakresu edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie z terapią pedagogiczną oraz edukacji i terapii osób z autystycznym spektrum zaburzeń, a także studia podyplomowe z nauczania języka polskiego jako obcego. Doświadczenie zdobywała jako nauczyciel wspomagający na etapie edukacji wczesnoszkolnej w klasie integracyjnej, a także jako nauczyciel rewalidacji. Obecnie pracuje w szkole podstawowej jako pedagog specjalny w procesie edukacji włączającej. W ramach prywatnej praktyki indywidualnej pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, dysleksją oraz z dziećmi dwujęzycznymi. Prowadzi również zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne z wykorzystaniem systemu Numicon.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz