Autor: Emil Korzeniewski

Absolwent Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, edukator seksualny i trener umiejętności społecznych. Projektuje edukacyjne gry planszowe, które wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą przebywającą w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na co dzień pracuje w Gdańskim Pogotowiu Opiekuńczym.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wspieranie rozwoju dzieci zagrożonych dysleksją  i dyskalkulią w warunkach instytucjonalnej pieczy zastępczej

Zabawa pozwala wejść na inny poziom współpracy z dzieckiem. Wypełniając elementy zabawy i relacji w oddziaływaniach terapeutycznych i wychowawczych, warto wskazać na konkretne gry i zabawy, które pozwolą wspierać obszary zagrożenia dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W wielu przypadkach wystarczy delikatnie zmodyfikować zasady lub grę, aby uzyskać narzędzie terapeutyczne, które w oczach dziecka wciąż pozostaje zwykłą zabawą. Jakie gry mają potencjał terapeutyczny?

Czytaj więcej