Autor: Emilia Wojewódzka

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej (ostatni rok). W trakcie swojej edukacji oraz pracy zawodowej odbyła wiele szkoleń i stale poszerza swoje kwalifikacje. Odbyła staż w szpitalu tworkowskim w Oddziale Ogólnopsychiatrycznym oraz Oddziale Neurologii, a także w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego, gdzie następnie była wolontariuszką. Od 2019 roku posiada Licencję Polskiego Terapeuty Behawioralnego. W swojej pracy psychoterapeutycznej wspiera nastolatków oraz osoby dorosłe, które borykają się z zaburzeniami nastroju, depresją, zaburzeniami lękowymi oraz nerwicowymi, OCD, PTSD, zaburzeniami osobowości, są w kryzysie, poszukują sensu życia, doświadczają trudności w relacjach z pracą zawodową. Specjalizuje się również w pracy z osobami z diagnozą zaburzeń rozwoju, w tym głównie spektrum autyzmu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Niska motywacja dziecka w spektrum – skuteczne sposoby na wzmacnianie w terapii: motywatory rzeczowe, przykłady komunikatów wspierających, skuteczne strategie terapeutyczne

Motywacja jest kluczem do sukcesu, a z pewnością tworzy warunki do zaistnienia rozwoju. Jest ona także niepodważalnie ważnym aspektem związanym z osiąganiem założonych celów, ale również przeciwstawianiem się własnym ograniczeniom i napotykanym na drodze trudnościom. Każdy doświadcza trudności w jej zakresie, niezależnie od płci, rasy, wieku lub zdiagnozowanych jednostek chorobowych. Z problemem motywacji spotykamy się także u dzieci w spektrum.

Czytaj więcej