Niska motywacja dziecka w spektrum – skuteczne sposoby na wzmacnianie w terapii: motywatory rzeczowe, przykłady komunikatów wspierających, skuteczne strategie terapeutyczne

Metody terapii

Motywacja jest kluczem do sukcesu, a z pewnością tworzy warunki do zaistnienia rozwoju. Jest ona także niepodważalnie ważnym aspektem związanym z osiąganiem założonych celów, ale również przeciwstawianiem się własnym ograniczeniom i napotykanym na drodze trudnościom. Każdy doświadcza trudności w jej zakresie, niezależnie od płci, rasy, wieku lub zdiagnozowanych jednostek chorobowych. Z problemem motywacji spotykamy się także u dzieci w spektrum.

Niechęć do współpracy w trakcie prowadzonych z dzieckiem zajęć terapeutycznych pojawia się szczególnie w przypadku dzieci z zaburzonym rozwojem intelektualnym czy też obecnością dużych sztywności, choć nie jest to regułą. I chociaż dziecko może prezentować brak motywacji do współpracy i wykonywania zadań rozwojowych, a także niską motywację społeczną, to jednocześnie może prezentować wysoką motywację do dostarczania sobie silnych wrażeń zmysłowych za pomocą stymulujących zabawek, błyskotek czy też innego rodzaju aktywności. Nie jest to też niczym zaskakującym, ponieważ przyglądając się specyfice trudności wynikających z charakteru diagnozy według ICD-10, mówimy na ten moment o trudnościach prezentowanych w 3 sferach funkcjonowania (tzw. triada autystyczna), tj.: komunikacja, interakcje społeczne oraz stereotypowe wzorce zachowań. ICD-11 podkreśla dwa obszary zwane diadą autystyczną – w zakresie komunikacji i interakcji społecznych oraz stereotypowych wzorców zachowań. Mimo tej różnicy uważam, że nadal problemy te pozostają niezmienne.
Obszary z diady (czy dawnej triady autystycznej) wskazanych trudności mogą mówić o tym, że właśnie w ich obrębie możemy spodziewać się występowania trudności w zakresie motywacji do działania. Zgłębianie wiedzy o otaczającym świecie służy do lepszego jego rozumienia, lecz komunikowanie się z innymi czy też podejmowanie aktywności nowych i rozwojowych, szczególnie o charakterze społecznym, nie będzie dla dziecka atrakcyjnym i motywującym celem samym w sobie. Terapeuci potrzebują więc dodatkowo stymulować motywację dziecka, aby pobudzać jego rozwój. 

Dlaczego dzieci nie chcą współpracować? 

Niska motywacja dziecka objawia się między innymi brakiem chęci do współpracy, podejmowania wspólnych aktywności, wchodzenia w interakcje i relacje z terapeutą, rówieśnikami czy innymi osobami. Może również objawiać się poprzez zachowania ucieczkowe/unikowe, kiedy na przykład dziecko w reakcji na prezentowane mu zabawki czy pomoce terapeutyczne odchodzi, angażuje się w inne działania c...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI