Autor: Jadwiga Polakiewicz

Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej, pracuje w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci z Afazją w Krakowie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci afatycznych

Ocena procesów przetwarzania sensorycznego jest bardzo złożona i nie należy do najłatwiejszych, ponieważ duże znaczenie ma analiza wyników prób klinicznych, obserwacji dziecka podczas różnych aktywności oraz ocena koncentracji uwagi, reaktywności, a także funkcjonowania emocjonalno- -społecznego. Do przeprowadzenia właściwej oceny konieczne są nie tylko wnikliwe badania, ale także wiedza o codziennym funkcjonowaniu dziecka.

Czytaj więcej