Autor: Joanna Kwasiborska-Dudek

dr; Neurologopeda, pedagog specjalny, certyfikowany terapeuta i trener metody ESDM, coach rodziców dzieci z ASD w modelu P-ESDM, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Od ponad 20 lat jest wykładowcą Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jednocześnie, od ponad 20 lat, pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii. Specjalizuje się w diagnozie i terapii małych dzieci z ASD. Współzałożycielka Centrum Adesse w Warszawie. Jest autorką i współautorką licznych publikacji dotyczących logopedii oraz diagnozy i terapii małego dziecka z ASD. Pełniła funkcję redaktora naukowego polskich wydań podręcznika ESDM dla specjalistów oraz podręcznika terapii grupowej ESDM (P-ESDM). Obecnie pracuje nad redakcją naukową podręcznika do coachingu rodziców dzieci z ASD w modelu ESDM.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Metoda ESDM jako skuteczny model wczesnej interwencji dla małych dzieci z ASD..

W pracy z dziećmi z ASD kluczową rolę odgrywa wczesne wprowadzanie specjalistycznych programów edukacyjnych, które wdrażając odpowiednie skuteczne strategie terapeutyczne łagodzą zaburzenia procesu wczesnego uczenia się społecznego. Specjalistyczne interwencje stymulują proces uczenia się – skutkują zmianą zachowania, zmniejszeniem stopnia nasilenia objawów oraz poprawą funkcjonowania mózgu. Jedną z terapii wczesnej interwencji małych dzieci z ASD, której wpływ na zmiany w mózgu został udokumentowany w trakcie badań naukowych, jest ESDM (Early Start Denver Model). Jakie są jej kluczowe założenia?

Czytaj więcej