Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Małgorzata Dońska-Olszko

Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 327 im. dr Anny Lechowicz w Warszawie. Honorowy Profesor Oświaty. Stypendystka Fundacji Eisenhowera – USA (2000) w dziedzinie edukacji dla wszystkich, włączenia społecznego oraz roli organizacji pozarządowych w społeczeństwie obywatelskim. Od 2006 r. pełni z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej funkcję Krajowego Koordynatora Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej (www.european-agency.org).

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz