Autor: Małgorzata Rękosiewicz

dr; Psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, badaczka wkraczania w dorosłość osób z ograniczeniami sprawności oraz rozwoju tożsamości niepełnosprawności, autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu psychologii rozwoju człowieka oraz psychologii niepełnosprawności.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Problemy zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u osób z NI wkraczających w dorosłość silnie oddziałuje na ich przystosowanie do niezależnego życia, czy na przystosowanie do miejsca pracy. Jak zatem pomóc? Jak poradzić sobie z trudnościami diagnostycznymi oraz jakie są możliwości interwencji?

Czytaj więcej