Problemy zdrowia psychicznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

Metody terapii

Współwystępowanie zaburzeń psychicznych u osób z NI wkraczających w dorosłość silnie oddziałuje na ich przystosowanie do niezależnego życia, czy na przystosowanie do miejsca pracy. Jak zatem pomóc? Jak poradzić sobie z trudnościami diagnostycznymi oraz jakie są możliwości interwencji?


Niepełnosprawność intelektualna (NI) dotyczy około 1% populacji – według metaanalizy opublikowanej w 2011 roku, zbierającej dane z badań z lat 1980–2009 nad jej rozpowszechnieniem, jej dokładny wskaźnik wynosi 10,37/1000 osób (Maulik i wsp., 2011). Zaburzenia psychiczne, choć są odrębnym zjawiskiem wobec NI, często z nią współwystępują.

Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży z NI wynosi, według różnych badań, od 30 do 50% (a u dzieci bez NI od 8 do 18%) (Einfeld i wsp., 2011). U dorosłych osób z NI wskaźnik ten wynosi, w zależności od zastosowanych kryteriów, od około 16 do 41% (Cooper i wsp., 2007).

POLECAMY

Współwystępowanie problemów zdrowia psychicznego zaburza funkcjonowanie społeczne osoby, u której jest ono już utrudnione z tytułu samej NI.

Z tych powodów w odniesieniu do pracy specjalistów pojawiają się następujące potrzeby i oczekiwania społeczne:

  • potrzeba stosowania interwencji w zakresie zdrowia publicznego, mających na celu redukcję rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wśród osób z NI (interwencje skierowane na ich specyficzną sytuację społeczną);
  • potrzeba posiadania zdolności do identyfikowania zaburzeń psychicznych u osób z NI i udzielania im adekwatnej pomocy przez specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym (psychiatrów, psychologów);
  • potrzeba posiadania wiedzy przez specjalistów zajmujących się osobami z NI (pedagogów specjalnych, psychologów) o wysokim ryzyku występowania u tych osób zaburzeń psychicznych oraz wynikających z tego konsekwencji. Specjalista powinien wiedzieć, do kogo skierować taką osobę, powinien poszerzać swoją wiedzę na temat zdiagnozowanego zaburzenia i dostosowywać planowane z osobą z NI działania nie tylko do jej NI, ale także jej problemów zdrowia psychicznego.

Trudności diagnostyczne

W przytoczonych powyżej przykładach badań nad rozpowszechnieniem zaburzeń psychicznych u osób z NI wskazuje się na częstsze ich występowanie niż u osób w normie intelektualnej, ale także na spore rozbieżności wskaźników rozpowszechnienia. Problemy zdrowia psychicznego osób z NI nadal stanowią niemałą tajemnicę dla nauki. Nie są znane przyczyny częstszego występowania zaburzeń w tej grupie osób. Wskazuje się na potencjalne przyczyny biologiczne...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI