Autor: Marta Łagodzińska

Muzykolog i muzykoterapeuta, zafascynowana podejściem Nordoff-Robbins w Muzykoterapii i muzycznym podążaniem. Związana z poznańską szkołą „Zakątek”, w której codziennie odkrywa nowe pokłady muzykalności osób ze sprzężoną niepełnosprawnością.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Muzyczne rozmowy

„Muzyka jest uniwersalnym środkiem przekazu, metodą porozumiewania się. Jest mową bez słów, mową uczuć, specyficznym językiem, posługującym się niezliczonym bogactwem środków ekspresji, wyrażanych poprzez dźwięki” (Nordoff, Robbins 2008, s. 47).

Czytaj więcej