Muzyczne rozmowy

czyli podejście Nordoff-Robbins w muzykoterapii

Metody terapii

„Muzyka jest uniwersalnym środkiem przekazu, metodą porozumiewania się. Jest mową bez słów, mową uczuć, specyficznym językiem, posługującym się niezliczonym bogactwem środków ekspresji, wyrażanych poprzez dźwięki” (Nordoff, Robbins 2008, s. 47).


Dzięki tym właśnie cechom muzyka otwiera nowe możliwości porozumienia się z osobami, które nie komunikują się werbalnie. Co więcej, muzyka pozwala ominąć procesy poznawcze angażowane w rozumienie mowy, jest bowiem rozumiana i odbierana bezpośrednio, doświadczana głównie na poziomie emocjonalnym (por. Stachyra 2012, s. 62). Tym samym staje się niezwykle pomocnym narzędziem w budowaniu kontaktu z osobami z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.

Badania nad tym zagadnieniem pod koniec lat 50. ubiegłego wieku rozpoczęli: amerykański kompozytor Paul Nordoff i angielski pedagog specjalny Clive Robbins. Przez wiele lat prowadzili wspólnie sesje muzykoterapeutyczne w ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnościami na terenie Stanów Zjednoczonych i Europy. Były to zarówno sesje indywidualne, jak i grupowe. Każdą z nich nagrywali i opisywali, a następnie opierając się na swoich obserwacjach i doświadczeniach, stworzyli podstawy teoretyczne na wskroś humanistycznego i empatycznego podejścia w muzykoterapii aktywnej (zakładającej aktywne działanie uczestnika), zwanego podejściem Nordoff-Robbins lub muzykoterapią kreacyjną. Od tamtego czasu nurt ten wyraźnie się rozwinął: poszerzono grono odbiorców o wiele innych grup społecznych, rozwinęła się profilaktyka muzyczna, poszerzono też instrumentarium. 

POLECAMY

Istota podejścia Nordoff-Robbins w muzykoterapii

Twórcy podejścia Nordoff-Robbins wychodzą od założenia, że zdolność do bycia kreatywnym jest uniwersalna (Robbins 1998, s. 71). Każdy – bez względu na swoje ograniczenia – nosi w sobie „muzyczne dziecko” (music child), a więc naturalną muzykalność oraz zdolność odbierania i tworzenia muzyki. Każdy ma upodobania do swoistego tempa, rytmów, struktur harmonicznych czy melodyki – swój język muzyczny i preferencje. Muzykoterapeuta ma za zadanie odnaleźć te szczególne rodzaje muzyki, zwane „idiomami m...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI