Autor: Marta Wilamowska

Pedagog specjalny, edukator seksualny. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” na SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od 9 lat nauczyciel w oddziałach dla osób z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni. Posiada certyfikat pracy z symulatorem nie- mowlęcia Real Care. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla rodzin osób z niepełno- sprawnością intelektualną. Założycielka  klubu „Ladies” dla uczennic Szkoły Przy- sposabiającej do Pracy Nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17. Przewodni- cząca Rady Fundacji „ Niebieski szlak” wspierającej osoby z autyzmem.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Problemy  neurotypowych dzieci  w opiece nad dzieckiem z potrzebami – case study z praktyki specjalisty

Podczas 12-letniego stażu pracy miałam i mam kontakt z wieloma  rodzinami, które stanęły przed problemem, jakim jest niepełnosprawność sprzężona: niepełnosprawność intelektualna i autyzm.  Często poruszane są kwestie związane z relacją ich niepełnosprawnych dzieci z rodzeństwem oraz przyszłości dzieci, gdy zabraknie rodziców lub opiekunów. Poniżej prezentuję case study Karoliny i Macieja wraz z opisem działań, które zostały zastosowane.

Czytaj więcej