Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Marta Wilamowska

Pedagog specjalny, edukator seksualny. Absolwentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna” na SWPS w Sopocie. Specjalizuje się w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od 9 lat nauczyciel w oddziałach dla osób z autyzmem w Zespole Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni. Posiada certyfikat pracy z symulatorem nie- mowlęcia Real Care. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla rodzin osób z niepełno- sprawnością intelektualną. Założycielka  klubu „Ladies” dla uczennic Szkoły Przy- sposabiającej do Pracy Nr 2 przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 17. Przewodni- cząca Rady Fundacji „ Niebieski szlak” wspierającej osoby z autyzmem.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz