Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Monika Gołubiew-Konieczna

Pedagog specjalny, psycholog. Aktualnie dyrektorka PPP Nr 7 w Gdańsku i nauczyciel akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych o tematyce edukacji integracyjnej i włączającej. Autorka oraz inicjatorka innowacji i eksperymentów pedagogicznych realizowanych w Gdańsku w zakresie różnych form włączania uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych. Członek zarządu gdańskiego Koła PSONI, aktywny współpracownik Fundacji „JA TEŻ” wspierającej rozwój i integrację osób z zespołem Downa.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz