Autor: Monika Gołubiew-Konieczna

Pedagog specjalny, psycholog. Aktualnie dyrektorka PPP Nr 7 w Gdańsku i nauczyciel akademicki. Autorka wielu publikacji naukowych o tematyce edukacji integracyjnej i włączającej. Autorka oraz inicjatorka innowacji i eksperymentów pedagogicznych realizowanych w Gdańsku w zakresie różnych form włączania uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych. Członek zarządu gdańskiego Koła PSONI, aktywny współpracownik Fundacji „JA TEŻ” wspierającej rozwój i integrację osób z zespołem Downa.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Edukacja włączająca w polskiej praktyce oświatowej

Każdy człowiek, również niepełnosprawny, ma prawo do pełnego uczestnictwa i równych szans w życiu społecznym. Edukacja włączająca jest do tego drogą kluczową, gdyż opiera się na ideach humanistycznych. Czym więc jest edukacja włączająca i w jaki sposób jest wdrażana w system polskiej oświaty?

Czytaj więcej