Autor: Monika Oryl-Misztela

Pedagożka specjalna, absolwentka APS im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Nauczyciel współorganizujący kształcenie w szkole podstawowej, terapeutka TSR w trakcie ceryfikacji PSTTSR. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Pracuje w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach z osobami dorosłymi, młodzieżą, dziećmi. Wspiera rodziców dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD. Prowadzi warsztaty edukacyjne dla rodziców, aby pomóc im w budowaniu dobrych relacji w rodzinie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Przełożenie założeń TSR na praktykę terapeuty

Współcześnie coraz częściej u dzieci diagnozuje się spektrum autyzmu. Liczba osób rozwijających się w tym wzorcu rozwojowym zwiększa się w szybkim tempie. Każdy nauczyciel, psycholog, pedagog, terapeuta prędzej czy później spotka na swojej ścieżce zawodowej co najmniej jedno dziecko z ASD. Warto poszukiwać i otwierać się na nowe, inne spojrzenia skutecznego wspierania tych osób, biorąc pod uwagę ich wzorzec rozwojowy. Dlaczego terapia skoncentrowana na rozwiązaniach tak dobrze sprawdza się w pracy z różnymi ludźmi, w tym z osobami ze spektrum autyzmu?

Czytaj więcej