Autor: SARA KUŹNIK

Pedagog opiekuńczy, opiekuńczo-wychowawczy, resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny, doktorantka nauk o rodzinie. Przedmiotem jej zainteresowań są osoby ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania, wadami genetycznymi oraz ich rodziny. Terapeuta behawioralny Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego „Akademia Małego Człowieka” w Szałszy.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zachowania trudne w praktyce terapeuty behawioralnego

Trudne zachowania często są objawem zaburzeń zachowania lub wiążą się z zaburzeniami rozwojowymi. W poważniejszych przypadkach, gdy mamy do czynienia z zachowaniami zakłócającymi, opozycyjno-buntowniczymi, porada dla  rodziców nie jest wystarczająca. Potrzebna jest wtedy interwencja specjalistów. Podaję tu przykłady, jedne z wielu, z którymi terapeuta może spotkać się w swojej karierze zawodowej. 

Czytaj więcej