Autor: Zofia Pągowska

Prezes Warszawskiej Fundacji na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną POSTAW NA NAS, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Warszawie, koordynator Warszawskiego Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Kręgi wsparcia

FIlozofia kręgu wsparcia zakłada zbudowanie na poziomie lokalnym najprostszej struktury społecznej (życzliwych ludzi) wokół osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W działaniu łączy ich troska o dobrą jakość życia tej osoby i jej osobisty rozwój. W procesie tym swoje miejsce zajmuje zarówno rodzina, jak i środowisko specjalistów pracujących z nią na różnych etapach życia oraz społeczność lokalna. Jak zatem zbudować krąg wsparcia?

Czytaj więcej