Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Agnieszka Kossowska

Doktor nauk humanistycznych, językoznawca, wykładowca Politechniki Opolskiej, autorka książki Duże sprawy w małych głowach, w roku szkolnym 2016/17 koordynatorka merytoryczna projektu „Wychowanie do nauczania włączającego” (Learning to include) dofinansowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w ramach Alumni Engagement Innovation Fund 2016. Ambasadorka Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, współinicjatorka powołania przy Rzeczniku Praw Dziecka Zespołu ds. Wypracowania Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, którego jest członkinią. Prywatnie mama niepełnosprawnego Franka i Natalii, prowadzi blog o życiu z niepełnosprawnym dzieckiem (dzielnyfranek.blogspot.com), zaangażowana w sprawy środowiska osób niepełnosprawnych.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz