Autor: Agnieszka Nowakowska

Absolwentka rewalidacji z terapią pedagogiczną, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, plastyki i muzyki. Tyflopedagog, oligefrenopedagog. Od 2010 r. nauczyciel w Zespole Szkół nr 17 Specjalnych w Kielcach, obecnie w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach. Pracuje z dziećmi i młodzieżą w normie intelektualnej (z autyzmem, afazją) oraz z dziećmi i młodzieżą z głębszą niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami. 
 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Bariera językowa jako podstawowa trudność w procesie kształcenia i wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z Ukrainy

Proces edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie jest łatwy. Opatrzony jest często stresem i wieloma trudnościami. Napływ uchodźców z Ukrainy do Polski dał początek nowym decyzjom w resorcie edukacji. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r., każde dziecko, które przybywa z Ukrainy, objęte jest obowiązkiem szkolnym, jeżeli rodzice nie zdecydują się na kontynuację nauki w formie zdalnej. Większość dzieci trafia do szkół ogólnodostępnych. Te, które wymagają specjalnych oddziaływań edukacyjnych, również zostały objęte obowiązkiem szkolnym. Objęto je procesem badań, wydawania orzeczeń, odpowiednią terapią dla niepełnosprawności dziecka. Dzieci oraz nauczyciele mierzą się z nową, niespotykaną do tej pory sytuacją. Największą barierą jest bariera językowa, która widoczna jest na każdym etapie włączania dziecka z niepełnosprawnością do edukacji polskiej.

Czytaj więcej

Autoagresja osób z niepełnosprawnością intelektualną. jak sobie z nią radzić? Skuteczne metody terapeutyczne

Autoagresja jest zjawiskiem, które występuje bardzo często wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Zachowania autoagresywne potrafią przybierać różne formy i nieść ze sobą wiele konsekwencji. Wiedza terapeuty, a także baczna obserwacja dziecka i otoczenia pozwalają rozpoznawać takie zachowania oraz podjąć środki zaradcze.

Czytaj więcej