Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Ewa Kuliga

Magister psychologii UJ, oligofrenopedagog, terapeuta i superwizor behawioralny, dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej UMIEM prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej. Jest wiceprezesem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Behawioralnej, Kierownikiem Ambulatorium Terapii Behawioralnej PSTB i Zespołu Interwencji Kryzysowej PSTB, przedstawicielem PSTB w ABAI, członkiem stowarzyszenia PERSONA na Rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu Od 2000 r. pracuje z osobami z zaburzeniami rozwojowymi. W 2002 r., odbyła kilkumiesięczny staż w Princeton Child Development Institute w USA. Od 2003 r., prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania i zaburzeń rozwojowych. Członek Kapituły Polskiej Licencji Terapeuty Behawioralnego. Współautorka projektu NCBiR „SYSABA – Systemu wsparcia ośrodków behawioralnych pracujących z osobami dotkniętymi zaburzeniami rozwojowymi” stanowiącego nowy, elektroniczny standard dokumentacji behawioralnej.

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz