Dołącz do czytelników
Brak wyników

Autor: Ewa Zasępa

Dr hab., prof. APS, psycholog o specjalności klinicznej; pracuje w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe, dorobek naukowy, a także doświadczenia praktyczne koncentruje wokół psychologii klinicznej, w tym szczególnie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorką ok. 100 publikacji, w tym 6 monografii, oraz redaktorem/ współautorem 5 prac zbiorowych, np.: Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa (2008). Kraków – Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną (2011). Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa (2013). Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Zasępa E., Gałkowski T. (red.; 2014) Oblicza psychologii klinicznej. Sopot, GWP; Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze (2016). Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. zasepa@aps.edu.pl

Kategorie
Działy
Sortowanie
Data dodania Najczęściej czytane

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz

Wszystkie: Zaznacz / Odznacz