Autor: Ewa Zasępa

Dr hab., prof. APS, psycholog o specjalności klinicznej; pracuje w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe, dorobek naukowy, a także doświadczenia praktyczne koncentruje wokół psychologii klinicznej, w tym szczególnie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest autorką ok. 100 publikacji, w tym 6 monografii, oraz redaktorem/ współautorem 5 prac zbiorowych, np.: Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa (2008). Kraków – Warszawa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Zaburzenia behawioralne i emocjonalne oraz ich korelaty u osób dorosłych z lekką niepełnosprawnością intelektualną (2011). Warszawa, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Problemy zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa (2013). Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; Zasępa E., Gałkowski T. (red.; 2014) Oblicza psychologii klinicznej. Sopot, GWP; Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Procesy poznawcze (2016). Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. zasepa@aps.edu.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Efektywność zooterapii w usprawnianiu funkcjonowania osób z zespołem Downa

W artykule przedstawiono przegląd badań dotyczący wspomagania rozwoju i funkcjonowania człowieka za pomocą zooterapii. Wykazano w nich dobroczynny wpływ zwierząt na funkcjonowanie neurologiczne, somatyczne i psychiczne człowieka. Informacje zawarte w artykule mogą stanowić inspiracje terapeutyczne dla terapeutów, opiekunów, pedagogów specjalnych, psychologów i innych specjalistów pracujących i wspierających osoby z zespołem Downa.

Czytaj więcej

Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa

Profesjonalna diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, dokonywana jest przez zespół specjalistów, takich jak: psychiatra (szczególnie psychiatra dziecięcy), pediatra, psycholog, a także inne osoby mogące udzielić ważnych informacji o pacjencie. Podczas diagnozy stosowane są nie tylko takie metody jak, obserwacja osoby badanej, wywiad z tymi, którzy dobrze ją znają, ale także odpowiednie testy i klasyfikacje zaburzeń zdrowia psychicznego. Jakie zaburzenia psychiczne występują najczęściej i czym się przejawiają?

Czytaj więcej