Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

11 października 2019

NR 9 (Październik 2019)

Zaburzenia zdrowia psychicznego u osób z zespołem Downa

0 5554

Profesjonalna diagnoza zaburzeń zdrowia psychicznego u osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, dokonywana jest przez zespół specjalistów, takich jak: psychiatra (szczególnie psychiatra dziecięcy), pediatra, psycholog, a także inne osoby mogące udzielić ważnych informacji o pacjencie. Podczas diagnozy stosowane są nie tylko takie metody jak, obserwacja osoby badanej, wywiad z tymi, którzy dobrze ją znają, ale także odpowiednie testy i klasyfikacje zaburzeń zdrowia psychicznego. Jakie zaburzenia psychiczne występują najczęściej i czym się przejawiają?

Zespół Downa, czyli trisomia 21, jest jedną z najczęstszych aberracji chromosomowych u człowieka. Stanowi on zarazem najczęstszą przyczynę genetycznie uwarunkowanej niepełnosprawności intelektualnej. Spotyka się go stosunkowo często w populacji, bo z częstością 1:600–1:800 żywych noworodków (Grieco i in. 2015; Sadowska, Gruna-Ożarowska, Mysłek-Prucnal 2007). 
Osoby z zespołem Downa wykazują szereg charakterystycznych cech wyglądu zewnętrznego. Wymienia się ich ok. 200–300, choć nie wszystkie można spotkać w każdym przypadku (Cunningham 1994; Zasępa 2008).
Należą do nich zwłaszcza: skośne ustawienie szpar powiekowych, zmarszczka nakątna, plamka Brushfielda na tęczówce oka, mały spłaszczony nos, długi wystający pobrużdżony język, mała głowa, spłaszczona potylica, krótka szyja, bruzda poprzeczna na jednej lub dwóch dłoniach. 
Ponadto osoby te cechują się niskim wzrostem, wiotkością mięśni oraz skłonnością do otyłości. Z wiekiem pewne cechy wyglądu zewnętrznego mogą ulec zmianie, np. zmarszczki nakątne wraz z powiększaniem się głowy stają się coraz mniejsze, zaś zmniejszone napięcie mięśniowe w wyniku dojrzewania i nabierania doświadczenia także ulega redukcji. Oprócz charakterystycznych cech wyglądu zewnętrznego występuje u tych osób szereg wad narządowych oraz schorzeń somatycznych i neurologicznych. Do najczęściej spotykanych należą wady i choroby serca, przewodu pokarmowego oraz choroby układu oddechowego i zaburzenia endokrynologiczne w postaci niedoczynności tarczycy. Stosunkowo często stwierdza się w tej populacji padaczkę oraz w starszym wieku – chorobę Alzheimera. 
U osób z zespołem Downa występują nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym. Najczęściej przyjmuje się, że większość spośród nich charakteryzuje się umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Choć obecnie coraz więcej jest osób funkcjonujących na poziomie lekkiego–umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Wiąże się to z polepszeniem metod terapeutycznych i edukacyjnych. U osób tych zaobserwować można wiele specyficznych właściwości funkcjonowania poznawczego, społecznego, emocjonalnego. 
Do nich można zaliczyć np. stopniowe obniżanie się ilorazu inteligencji wra...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy