Autor: Halina Schmidt

Magister rehabilitacji ruchowej, specjalista pierwszego stopnia z zakresu rehabilitacji ruchowej, licencjonowany terapeuta metody NDT-Bobath i NDT-Baby. Od ponad 30 lat zajmuje się usprawnianiem dzieci z zaburzonym napięciem mięśniowym. Autorka wielu artykułów dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w czasopismach zajmujących się problematyką dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Autorka kilku rozdziałów w podręczniku Dziecko niepełnosprawne ruchowo, część 2.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Koncepcja pracy z uczniem z głęboką niepełnosprawnością

Jak budować efektywny program edukacyjno-terapeutyczny osoby z głęboką niepełnosprawnością? Jakie są najważniejsze elementy IPET-u optymalizujące całościową pracę rewalidacyjną z uczniami?

Czytaj więcej