Autor: Ilona Rzemieniuk

Pedagog specjalny. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, wydział Rewalidacji. Założycielka Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” – pierwszej w Polsce organizacji zajmującej się osobami z zespołem Aspergera. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia w klasie integracyjnej. Edukatorka nauczycieli, rodziców, pracowników socjalnych oraz pozostałych osób z otoczenia dziecka z zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Uczeń z niepełnosprawnością a zjawisko przemocy

Niektóre ofiary przemocy mogą zachowywać się w sposób utrudniający ich identyfikację. Do tej grupy należą przede wszystkim uczniowie z niepełnosprawnościami, o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odmienni kulturowo lub środowiskowo zaniedbani. Jakich form przemocy doświadczają? Jak pomóc i zaangażować osoby z najbliższego otoczenia uczniów?

Czytaj więcej

Dyscyplina w klasie XXI wieku

Obecnie w szkole ogólnodostępnej lub w szkole z oddziałami integracyjnymi możemy spotkać zarówno uczniów neurotypowych, jak i uczniów z różnymi problemami rozwojowymi, chorobami przewlekłymi, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czy problemami z zachowaniem. Jest to jasny przekaz dla nas wszystkich: pedagogów, psychologów, rodziców i profesjonalistów, że czas grup jednorodnych dawno minął. Jak rozpocząć naukę w klasie, w której mamy uczniów z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, a być może także dzieci niezdiagnozowane?

Czytaj więcej