Autor: Joanna Ławicka

Doktor nauk społecznych, pedagog specjalny, prezes Fundacji Prodeste. Autorka książki Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera oraz wielu artykułów w czasopismach. Wykładowca akademicki, trener, doradca metodyczny i wychowawczy rodzin oraz specjalistów. Prywatnie osoba z zespołem Aspergera, matka trójki dzieci.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Godność i prawo do bycia człowiekiem. O przemocy wobec dziewcząt i kobiet ze spektrum autyzmu

Kiedy zastanawiamy się nad zjawiskiem przemocy wobec dziewcząt i kobiet ogółem, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że wśród nich istnieją grupy szczególnie zagrożone. Problem wielokrotnie bagatelizowany w naszym kraju w odniesieniu do kobiet i dziewcząt z populacji ogólnej wydaje się kompletnie pomijany, gdy odnieść go do grup szczególnie defaworyzowanych.

Czytaj więcej

Samoświadomość osoby z zespołem Aspergera. Klucz do zdrowego rozwoju

Samoświadomość to zdolność do określania własnych potrzeb, możliwości, zasobów, emocji, wrażeń, myśli… i wielu innych rzeczy. Jest to także proces kształtowania własnej tożsamości, budowania wizerunku samego siebie. Niewielu zastanawia się, dlaczego jest to ważne w przypadku osób z autyzmem.

Czytaj więcej