Autor: Joanna Serwińska

Pedagog specjalny, przez 15 lat pracowała jako nauczyciel i terapeuta dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i Wielkiej Brytanii, twórca programu „Senso Paka”. Pasjonatka terapii neurorozwojowej dzieci od urodzenia do osiągnięcia pełnoletności. Autorka pracuje w nurcie rodzicielstwa bliskości. 

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

W poszukiwaniu interpretacji zachowania

W niniejszym artykule chcę zwrócić uwagę na korzyści, jakie osoby pracujące z rodzinami mogą odnieść, stosując Teorię Przywiązania, ale również chcę wykazać, że sama znajomość modelu pomaga w prawidłowej interpretacji zachowań dzieci w każdym wieku, wspiera proces różnicowania i diagnozowania, ułatwia tworzenie programów wsparcia dla rodzin oraz stymuluje do samorozwoju terapeutów.

Czytaj więcej

„Senso Paka” budowanie relacji przez stymulację polisensoryczną

Rozwój dziecka bywa obarczony licznymi wyzwaniami. Poszukujemy wtedy sposobów na ułatwienie komunikacji i wzrastania. Program „Senso Paka” wyrasta z potrzeby terapeutów i rodziców, by zapewnić możliwie najlepsze warunki. Uwzględnia wrażliwość uczestników, poziom rozwoju dziecka i świadomości dorosłego, a także ich aktualną kondycję. Jednocześnie jest obarczony ryzykiem, że szansa ta pozostanie niewykorzystana. Na czym polega to napięcie? Dlaczego mowa o ryzyku?

Czytaj więcej