Autor: Magdalena Głowińska

Dyplomowany psycholog i pedagog. Od lat związana ze środowiskiem dzieci i młodzieży z wyzwaniami rozwojowymi. Kontakt z nimi, ich szczerością i spontanicznością jest jej siłą napędową. Poprzez zabawę wspiera rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Jako trener TUS (trening umiejętności społecznych) modeluje prospołeczne zachowania i wzmacnia swoich podopiecznych w drodze do samodzielności. Na co dzień pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, gdzie teoria konfrontuje się z rzeczywistością, co wymaga od niej dużej elastyczności w doborze metod i narzędzi pracy. Stale poszukuje nowych możliwości wsparcia rozwoju dzieci i aktywnie uczestniczy w konferencjach, szkolenia i warsztatach poszerzających jej warsztat pracy. W praktyce własnej skoncentrowana jest na pracy grup terapeutycznych TUS, diagnozie rozwoju psychoruchowego dzieci w wieku przedszkolnym i ich wsparciu w terapii indywidualnej. Prowadzi konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz wzmacnia ich w pozytywnym wsparciu rozwoju seksualnego własnych pociech. Ogromną satysfakcję czerpie z organizacji kolonii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, dających im możliwość wyjazdu na wypoczynek, bez rodziców, gdzie mogą cieszyć się dzieciństwem tak jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Współprowadzi szkolenia dla nauczycieli na terenie całej Polski z zakresu seksualności dzieci i młodzieży.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trudne pytania – jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?

Seksualność rozumiana nie tylko w aspekcie prokreacji, lecz także w szerokim kontekście dotyczącym akceptacji swojego ciała, swojej płci, umiejętności odczytywania i nazywania różnych doznań płynących z ciała i myśli, budowania relacji z drugim człowiekiem jest nieodłącznym elementem naszego życia i towarzyszy nam od momentu urodzenia.

Czytaj więcej