Autor: MAGDALENA GODLEWSKA

Psycholog, trener TUS, terapeuta, mediator. Od 9 lat intensywnie zajmuje się Treningiem Umiejętności Społecznych. Współautorka filmów modelowych TUS, współorganizatorka turnusów Treningu Umiejętności Społecznych. Prowadzi szkolenia TUS dla nauczycieli na terenie całej Polski. Ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu i Rozwoju Osobistego. Prowadzi kompleksowe diagnozy psychologiczne, terapie indywidualne oraz konsultacje wychowawcze. Prowadzi terapie dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz wspiera rodziny w trudnej sytuacji. Prowadzi liczne szkolenia i warsztaty umiejętności społecznych i wychowawczych oraz publikuje artykuły o tematyce psychologicznej. Pracuje w przedszkolu integracyjnym Bałabajka w Warszawie.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Trudne pytania – jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności?

Seksualność rozumiana nie tylko w aspekcie prokreacji, lecz także w szerokim kontekście dotyczącym akceptacji swojego ciała, swojej płci, umiejętności odczytywania i nazywania różnych doznań płynących z ciała i myśli, budowania relacji z drugim człowiekiem jest nieodłącznym elementem naszego życia i towarzyszy nam od momentu urodzenia.

Czytaj więcej

Zasady tus wg A. Goldsteina Modelowanie, odgrywanie ról, informacja zwrotna, generalizacja

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą, w której uczeń systematycznie uczy się umiejętności, które pomogą mu sprawnie poruszać się w środowisku przedszkolnym lub szkolnym. Kształtowanie umiejętności opiera się na 4 zasadach: modelowaniu, odgrywaniu ról, informacji zwrotnej oraz generalizacji.

Czytaj więcej

Jak prawidłowo zorganizować zajęcia TUS? - Praktyczne wskazówki

Właściwa organizacja zajęć TUS ma znaczny wpływ na sukces terapeutyczny uczestników zajęć. Elementy ważne dla tego procesu to m.in. przygotowanie do zajęć, bloki tematyczne, formy pracy terapeutycznej, czas i częstotliwość trwania spotkań, liczebność grup oraz kryteria doboru uczestników. W niniejszym artykule autorki pokazują, jak prawidłowo zorganizować zajęcia TUS.

Czytaj więcej

Planowanie i wdrażanie procesu generalizacji podczas zajęć TUS

Generalizacja jest jednym z warunków skuteczności zajęć TUS oraz uznania, że zakończyły się one sukcesem. Celem wdrażania generalizacji jest dojście do etapu, kiedy kształtowane lub zmodyfikowane zachowania są prezentowane przez ucznia w różnych środowiskach oraz w obecności różnych osób, a nie tylko terapeuty. Jak to zrobić w praktyce?

Czytaj więcej

Rozwijanie umiejętności społecznych

Podopieczni z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, komunikacji czy wykazujący dużą liczbę problematycznych zachowań nie są w stanie wchodzić w satysfakcjonujące relacje z rówieśnikami, Dlatego bardzo ważne jest, aby dorośli modelowali sposób, w jaki dziecko powinno się zachowywać, dawali szanse na przećwiczenie właściwego zachowania, a w efekcie wzmocnili pożądane zachowanie dziecka. Jak zatem przeprowadzić efektywny trening umiejętności społecznych?

Czytaj więcej