Zasady tus wg A. Goldsteina Modelowanie, odgrywanie ról, informacja zwrotna, generalizacja

Metody terapii

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą, w której uczeń systematycznie uczy się umiejętności, które pomogą mu sprawnie poruszać się w środowisku przedszkolnym lub szkolnym. Kształtowanie umiejętności opiera się na 4 zasadach: modelowaniu, odgrywaniu ról, informacji zwrotnej oraz generalizacji.

Kształtowanie umiejętności społecznych przypada na lata 70. XX wieku. Wcześniejsze metody terapeutyczne, np. psychodynamiczna, niedyrektywna wychodziły z założenia, że uczeń ma w sobie zdrowe, prawidłowe, zadowalające zachowania społeczne, jednak nie potrafi ich demonstrować. Rolą terapeuty było usuwanie przeszkód, by umiejętności te były prezentowane. Takie podejście nie przynosiło znacznych efektów terapeutycznych w grupie osób z deficytem umiejętności społecznych, pochodzących z rodzin o niższych dochodach. To spowodowało opracowanie nowej interwencji przez Arnolda Goldsteina w 1973 r., tzw. Strukturalnego Nauczania. Nauczanie umiejętności społecznych opisane przez Goldsteina czerpie z prac stworzonych przez Alberta Bandura. Bandura (1973) opisał procesy modelowania, ćwiczeń behawioralnych oraz wzmacniające działanie czynników społecznych, które były podstawą do rozwoju SKILLSTREAMINGU, czyli Kształtowania Umiejętności, tzw. TUS.

Podstawowe założenia Kształtowania Umiejętności: 
 • Trudne zachowania i agresja traktowane są jako zachowania WYUCZONE. Nauka alternatywnych zachowań może zmienić niepożądane zachowania. 
 • Założenie deficytu umiejętności zakłada, że uczeń nie posiada lub słabo opanował umiejętności społeczne. Takie podejście pozwala nie traktować niewłaściwego zachowania dzieci jako celowego, złośliwego działania.
 • Nauka w prostych krokach umiejętności społecznych, w sposób aktywny poprzez odgrywanie ról.


Badacze zajmujący się nauczaniem umiejętności społecznych (Gresham, Sugai & Horner 2001 oraz Gresham) dodatkowo rozróżnili deficyt wykonania umiejętności na: 

POLECAMY

 • Deficyt umiejętności „NIE MOGĘ”, w którym uczeń nie może wykonać zachowania prospołecznego, ponieważ brak mu wiedzy, jak wykonać dane zachowanie. Może też wykazywać brak swobody w wykonaniu zadania w kompetentny sposób, lub brak elastyczności, czyli może mieć trudność w wyborze umiejętności właściwej do sytuacji.
 • Deficyt wykonania umiejętności NIE ZROBIĘ, to sytuacja, kiedy uczeń posiada wiedzę jak się zachować w danej sytuacji, jednak może nadal wybierać zachowania konkurencyjne, ponieważ np. wykazuje niską samokontrolę, która zakłóca użycie właściwej umiejętności. Drugi powód deficytu wykonania umiejętności to brak pozytywnego wzmocnienia ze strony nauczyciela lub rodzica np. w sytuacji gdy dzieci zgodnie się bawią, nauczyciel lub rodzic nie mówi np. „Widzę, że zgodnie się bawicie klockami, świetna robota” w sytuacji prezentowania właściwego zachowania przez ucznia/uczniów. 

Trening umiejętności społecznych wg A. Goldsteina opiera się na 4 zasadach:

 1. Modelowanie. 
 2. Odgrywanie ról.
 3. Udzielanie informacji zwrotnych.
 4. Transfer umiejętności (generalizacja).

Modelowanie 

Jest uczeniem się przez naśladownictwo. Wyróż...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
 • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy

  POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI