Jak prawidłowo zorganizować zajęcia TUS? - Praktyczne wskazówki

Metody terapii

Właściwa organizacja zajęć TUS ma znaczny wpływ na sukces terapeutyczny uczestników zajęć. Elementy ważne dla tego procesu to m.in. przygotowanie do zajęć, bloki tematyczne, formy pracy terapeutycznej, czas i częstotliwość trwania spotkań, liczebność grup oraz kryteria doboru uczestników. W niniejszym artykule autorki pokazują, jak prawidłowo zorganizować zajęcia TUS.

Jak przygotować zajęcia – istotne elementy 

Na etapie przygotowania zajęć TUS ważna jest analiza potrzeb uczestników, ich opiekunów i wychowawców oraz własnych możliwości. Aby dokładnie przeanalizować potrzeby, na bazie których wyznaczone zostaną cele zajęć, warto spotkać się zarówno z rodzicami, jak i z uczestnikiem zajęć. Rozmowa może odbyć się równolegle, np. jedna z prowadzących rozmawia z rodzicami, druga z dzieckiem. Rozmowa z rodzicami nie powinna natomiast odbywać się przy dziecku i podobnie rozmowy z dzieckiem nie należy przeprowadzać przy rodzicach. Jeśli rodzice mają do przekazania jakieś trudne treści, nie powinni tego robić w obecności dziecka. Kontakt indywidualny z dzieckiem daje za to możliwość nawiązania z nim relacji, zwiększa prawdopodobieństwo otwartości oraz wzrostu poczucia bezpieczeństwa. Ten pierwszy dobrze zbudowany kontakt może mieć kluczowe znaczenie w początkowych zajęciach, gdzie wejście w nową grupę może być dla uczestników szczególnie trudne. 

Rozmowa z rodzicami

Podczas rozmowy z rodzicami warto zwrócić uwagę na powód zgłoszenia dziecka do grupy, zapytać, czy korzystało ono już z tego typu zajęć. Ważnym elementem jest również pytanie, jaki jest stan medyczny dziecka, czy przyjmuje ono jakieś leki, czy obecnie cierpi na jakieś choroby (w tym psychiczne). Ważne jest również pytanie o relacje dziecka z rówieśnikami, jak funkcjonuje w szkole, jak rozwinięta jest u niego komunikacja, czy pojawiają się zachowania agresywne w stosunku do rówieśników. Wywiad powinien również sprawdzić, jak uczestnik funkcjonuje w środowisku domowym oraz czy pojawiają się jakieś trudności w domu, w czynnościach samoobsługowych. Jeżeli rodzice zgłaszają trudności, warto dopytać, jak sobie z nimi radzą. Do rodziców powinno również zostać skierowane pytanie, jakie są ich oczekiwania wobec zajęć TUS i po jakich zachowaniach dziecka poznają, że zostały one spełnione. Rodzice powinni też otrzymać informację o stosowanych metodach pracy w trakcie zajęć, systemie motywacyjnym i sposobach reagowania w trudnych sytuacjach. Podczas spotkania rodzice podpisują wszystkie potrzebne dokumenty, tj. kontrakt uczestnictwa, rozporządzenie RODO, zgodę na nagrywanie itp. 

POLECAMY

Kontakt z dzieckiem ma na celu zbudowanie relacji z uczestnikiem. Wzrost poczucia bezpieczeństwa dziecka buduje się, opierając się na przewidywalności, czyli przedstawieniu dziecku, na czym będą polegały zajęcia, jaki jest ich plan, pokazaniu sali, opowiedzeniu o prowadzących. Równolegle warto zwrócić uwagę na nastawienie dziecka do zajęć grupowych, jakie ma doświadczenia w byciu w grupie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Terapia Specjalna"
  • Dostęp do wszystkich artykułów w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy

    POZNAJ PUBLIKACJE Z NASZEJ KSIĘGARNI