Autor: Małgorzata Maliszewska

Absolwentka kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Szczecińskim (studia licencjackie) i na Uniwersytecie Gdańskim (studia magisterskie). Nauczyciel pedagogiki Marii Montessori, na co dzień pracująca jako pedagog specjalny w Chrześcijańskiej Szkole Montessori w Gdańsku.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Relacja jako klucz do wspierania podopiecznych w przywróceniu poczucia bezpieczeństwa podczas pandemii i po niej

Jak wspierać i podtrzymywać relacje z podopiecznymi w czasie pandemii i po niej? Jak w pracy z uczniem w praktyczny sposób wykorzystać metody komunikacyjne oraz tutoring? Zapraszamy do zapoznania się z pracą w Chrześcijańskiej Szkole Montessori w Gdańsku. 

Czytaj więcej

Wparcie społeczno-emocjonalne  dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w klasach I–III szkoły Montessori

Artykuł prezentuje praktyczne zastosowanie pedagogiki Marii Montessori we wspieraniu dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w zakresie społeczno- -emocjonalnym w klasach I–III na przykładzie pracy w Chrześcijańskiej Szkole Montessori w Gdańsku. Należy jednocześnie zauważyć, że sposoby pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaprezentowane w artykule mogą być zastosowane również w edukacji powszechnej. 

Czytaj więcej