Autor: Maria Panek-Gawrych

Pedagog specjalny, nauczyciel wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Na co dzień pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W pracy terapeutycznej szczególną uwagę zwraca na umiejętności kluczowe oraz motywację dziecka, które umiejętnie stara się rozwijać. Uważnie słucha potrzeb rodziców i współpracuje z nimi, aby dać wsparcie i wskazówki do dalszej pracy. W Poznaniu tworzy Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Aspekt”.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Jak efektywnie współpracować z rodzicami podczas terapii? Na przykładzie dziecka z ASD

W planowaniu i realizacji wsparcia dla podopiecznych bardzo istotne jest zrozumienie sytuacji emocjonalnej rodziców oraz ich stylu radzenia sobie ze stresem. Uwzględnienie tych czynników w procesie terapii pozwoli nam na efektywne i długotrwałe oddziaływania terapeutyczne. Na przykładzie 4-letniego Adasia pokazujemy, jak istotne jest zaufanie i zrozumienie. Jak pracować z rodzicem, aby niemożliwe stało się możliwe?

Czytaj więcej