Autor: Marta Jamioł

Absolwentka rewalidacji z terapią pedagogiczną, stosowanej analizy zachowania, logopedii, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog. Od 2009 r. nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 17 Specjalnych, obecnie w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wykorzystanie technik behawioralnych w eliminowaniu zachowań opozycyjno-buntowniczych. Case study 13-letniej dziewczynki z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Trudności wychowawcze są nieodłączną częścią procesu dorastania młodego człowieka. Jest to ogromne wyzwanie zarówno dla rodziców dziecka, jak i dla nauczycieli w szkole. Sytuacja jest jeszcze trudniejsza, kiedy zachowania opozycyjno-buntownicze występują u osoby z zaburzeniami rozwojowymi, a ich siła i natężenie zagrażają bezpieczeństwu jej samej i osobom z najbliższego otoczenia. Jak sobie z nimi poradzić?

Czytaj więcej

Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z zachowaniami fobicznymi – case study chłopca z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

W różnych sytuacjach człowiek, niezależnie od wieku, płci oraz innych zmiennych, przeżywa niepokoje o mniejszym lub większym natężeniu, wywołane rozmaitymi czynnikami. Sytuacja komplikuje się jednak, jeśli lęk dotyczy wycinka rzeczywistości, który obiektywnie nie wzbudza nieadekwatnych emocji czy reakcji. Co w sytuacji, gdy fobia dotyka dziecko z autyzmem? Czy i jak można mu pomóc?

Czytaj więcej