Autor: Paulina Szymańska

Lekarz, studentka studiów podyplomowych „Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia”. W trakcie studiów na wydziale lekarskim odbyła staże w Brazylii (2014) i na Tajwanie (2015). Jest diagnostą klinicznym ADOS-2. Ukończyła trzystopniowe szkolenie stosowanej analizy zachowania. Od 2012 roku współpracuje z Fundacją JiM. Jest autorką dwóch ogólnopolskich Raportów JiM: „Dziecko z autyzmem. Dostęp do diagnozy, terapii i edukacji w Polsce” (2016) oraz „Sytuacja młodzieży i osób dorosłych z całościowymi zaburzeniami rozwoju w Polsce” (2017). Prowadzi szkolenia dla specjalistów pracujących z osobami ze spektrum autyzmu.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Autyzm a wrodzone wady metabolizmu

Wrodzone wady metabolizmu należą do tzw. chorób rzadkich. Mogą ujawniać się jako przewlekłe lub ostre stany psychiczne. Z tego powodu na temat ich możliwych powiązań z zaburzeniami ze spektrum autyzmu narosło wiele mitów.

Czytaj więcej

ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Wczesna i szybka diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu jest niezwykle ważna, lecz także trudna. Jest to złożony, wielowymiarowy proces. Często sprawia wiele trudności nawet doświadczonym klinicystom. To dlatego, że autyzm przyjmuje różne formy, co wynika zarówno z niejednorodności patogenetycznej, jak i z różnic indywidualnych. Dodatkowo obraz kliniczny bardzo często zaciemnia współwystępowanie innych zaburzeń.

Czytaj więcej